en-USvi-VN

Close
Phân mục: Cơ cấu tổ chức

Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Hoàng Anh

Trưởng Ban Kiểm soát
Cử nhân Kế toán, đã có chứng chỉ đào tạo kiểm toán viên.

 

Ông Nguyễn Công Minh

Kiểm soát viên
Cử nhân kinh tế ngành Kế toán, đã có chứng chỉ đào tạo kiểm toán viên.
 

 

Bà Hồ Thị Ái Thanh

Kiểm soát viên
Cử nhân Kinh tế Tài chính doanh nghiệp
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, đã có chứng chỉ đào tạo kiểm toán viên.

 

Thông tin chung

Cơ cấu tổ chức

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên