PV GAS

Vui lòng chờ trong giây lát

en-USvi-VN

Close
Phân mục: HSE

Giới thiệu hệ thống Quản lý tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AT – CL – MT

Để triển khai Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Mục tiêu Chiến lược của Tổng công ty, PV GAS thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Cụ thể:

  • ISO 45001:2018: Nhận diện các rủi ro về an toàn, sức khỏe của người lao động và đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động cũng như thiệt hại về tài sản đồng thời tuân thủ luật pháp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
  • ISO 9001:2015: Thiếp lập các quá trình hoạt động của PV GAS và kiểm soát các hoạt động thông qua các chỉ số đo lường hiệu lực của quá trình, qua thực hiện cải tiến liên tục nhằm năng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
  • ISO 14001:2015: Nhận diện các mối nguy về môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo giảm thiểu tác động môi trường đồng thời tuân thủ các luật pháp về bảo vệ môi trường.

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AT – CL – MT

 Từ năm 1999, với sự hỗ trợ của tư vấn Foster Wheeler, PV GAS đã ban hành Chính sách An toàn - Sức khoẻ - Môi trường phiên bản đầu tiên.

Năm 2003, PV GAS quyết định xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe OHSAS 18001:1999 cùng với hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2000.

Năm 2004, Tập đoàn TÜV RHEINLAND, là tập đoàn hàng đầu của Đức về đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý đã đánh giá chứng nhận, cấp Chứng chỉ phù hợp Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2000 và Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:1999.

Từ năm 2009, PV GAS đã triển khai xây dựng thêm hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2005 với mục tiêu kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề phát triển bền vững. Sau đó, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2005 được tích hợp với Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe theo OHSAS 18001:2007 và Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 thành Hệ thống Quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng - Môi trường.

Từ đó đến nay, các chứng chỉ, chứng nhận sự phù hợp của Hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001/ISO 45001 (Chứng chỉ số OHS 547332), ISO 14001 (Chứng chỉ số EMS 547230) và ISO 9001 (Chứng chỉ số FM 547229) của PV GAS luôn được cập nhật với các phiên bản mới nhất, đánh giá định kỳ và duy trì bởi các tổ chức đánh giá uy tín. Đây cũng là thông điệp của PV GAS về sự quan tâm đến sự an toàn, sức khỏe của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của các bên liên quan về chất lượng, sản phẩm, dịch vụ.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AT -CL - MT

PV GAS áp dụng mô hình “Ba tuyến” để giám sát và vận hành hoạt động quản trị rủi ro, thông qua việc nhận diện các yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới việc thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược của Tổng công ty và đưa ra các biện pháp xử lý để giảm thiểu các mối đe dọa và tận dụng được các cơ hội, cụ thể Mô hình ba tuyến gồm:

  1. Tuyến thứ nhất là các Đơn vị trực thuộc, Cơ quan Điều hành, là các chủ sở hữu rủi ro.
  2. Tuyến thứ hai là Bộ phận kiếm toán nội bộ, thực hiện chức năng kiểm tra giám sát, tư vấn cho tuyến thứ nhất.
  3. Tuyến thứ ba là Ban Kiểm soát nội bộ, trực thuộc Hội đồng quản trị, thực hiện chức năng Giám sát hoạt động với tuyến thứ nhất và thứ hai.

Quản trị rủi ro được tích hợp trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, được thực hiện có hệ thống và chủ động để nhận diện, đánh giá và giám sát rủi ro trên tất cả các khía cạnh hoạt động của PV GAS.

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN CÔNG NGHỆ

Năm 2020, PV GAS đã mời đơn vị tư vấn đánh giá so sánh mức độ phù hợp của hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường hiện hữu tại các công ty vận hành các công trình khí so với các yêu cầu của Hệ thống Quản lý An toàn công nghệ.

Năm 2021, trên cơ sở kết quả đánh giá, PV GAS đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý An toàn công nghệ theo hướng dẫn của CCPS (The Center for Chemical Process Safety) cho các hoạt động thu gom, vận chuyển, chế biến, tồn trữ và phân phối kinh doanh các sản phẩm khí và các dịch vụ liên quan đến công trình khí tại các đơn vị vận hành.

Hệ thống Quản lý An toàn công nghệ của PV GAS được xây dựng theo mô hình gồm 4 nhóm trụ cột được chia thành 20 thành phần dựa trên cơ sở rủi ro của CCPS và được cấu trúc theo quá trình cải tiến liên tục như sau:

Hệ thống Quản lý An toàn công nghệ là mắc xích quan trọng góp phần hoàn thiện Hệ thống Quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường của PV GAS, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả và tiến tới sự phát triển bền vững.

Danh mục HSE

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên