en-USvi-VN

Close
Phân mục: Cơ cấu tổ chức

Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Như Linh

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tiến sỹ Kinh tế địa chất dầu khí

Ông Dương Mạnh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm); Tổng Giám Đốc Tổng công ty
Kỹ sư cơ khí chế tạo máy - công nghệ hàn
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Phan Quốc Nghĩa

Thành viên Hội đồng quản trị
Kỹ sư cơ khí
Cử nhân Anh ngữ
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Thạc sỹ kỹ nghệ công nghiệp
(tốt nghiệp tại Thái Lan)

Bà Võ Thị Thanh Ngọc

Thành viên Hội đồng quản trị
Kĩ sư Lọc hóa dầu
Thạc sỹ Lọc hóa dầu và khí (IFP- Pháp)
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (AIT)

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Đỗ Đông Nguyên

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Thạc sỹ ngành Hóa dầu

Thông tin chung

Cơ cấu tổ chức

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên