PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

en-USvi-VN

Close
Phân mục: Cơ cấu tổ chức

Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế

Ông Phạm Văn Phong

Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm);
Tổng Giám đốc Tổng công ty

Kỹ sư Công nghệ hữu cơ hóa dầu
Thạc sĩ Kỹ thuật
Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học

Ông Triệu Quốc Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị
Kỹ sư xây dựng công trình biển 
Kỹ sư Kinh tế và quản lý
Thạc sỹ Quản lý dự án

Bà Võ Thị Thanh Ngọc

Thành viên Hội đồng quản trị
Kĩ sư Công nghệ hóa dầu
Thạc sỹ Kỹ thuật hóa học ứng dụng
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (AIT)

Ông Trương Hồng Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị
Thạc sỹ Luật

Ông Đỗ Đông Nguyên

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Thạc sỹ Kỹ thuật Hóa dầu

Thông tin chung

Cơ cấu tổ chức

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên