Chiều ngày 30/9, tại TP HCM, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã ký kết thoả thuận hợp tác ...
Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2015 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức chiều ...
Hướng tới kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), sáng 4/10/2015, tại Hà Nội, Trung ương ...
Trong 3 ngày từ 26 đến 29/9/2015 tại trường Cao đẳng nghề Dầu khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam – ...
Với vai trò vừa là người hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở người lao động, vừa là người theo dõi, ...
Ngày 28/9/2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII ...
Từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2015, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và ...
Từ ngày 10 đến 18/9/2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) đã tổ chức Đoàn cán bộ đến ...
Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng Tổng Công ty Khí Việt Nam đã diễn ra trong 2 ngày 20 và ...