PVGAS

Once Upon a Time...

en-USvi-VN

Close
Phân mục: Cơ cấu tổ chức

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Hoàng Văn Quang

Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm); Tổng Giám đốc Tổng công ty

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Ông Nguyễn Thanh Nghị

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Cử nhân Kinh tế kế hoạch
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Ông Phạm Đăng Nam

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Cử nhân Kinh tế Công nghiệp
Cử nhân Kinh tế chính trị
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Ông Phạm Văn Phong

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Kỹ sư Công nghệ hữu cơ hóa dầu
Thạc sĩ Kỹ thuật
Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học

Ông Huỳnh Quang Hải

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Kỹ sư công nghệ hóa học và thực phẩm

Ông Nguyễn Thanh Bình

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế

Thông tin chung

Cơ cấu tổ chức

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên