en-USvi-VN

Close
Phân mục: Cơ cấu tổ chức

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Dương Mạnh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm); Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Kỹ sư cơ khí chế tạo máy - công nghệ hàn
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Nguyễn Thanh Nghị

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Cử nhân Kinh tế kế hoạch
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

 

Ông Nguyễn Quốc Huy

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Cử nhân khoa học ngành tin học
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Ông Bùi Ngọc Quang

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Kỹ sư khoan – Khai thác dầu khí

 

Ông Nguyễn Thanh Bình

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế

Ông Phạm Đăng Nam

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Cử nhân Kinh tế
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

 

Thông tin chung

Cơ cấu tổ chức

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên