PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

en-USvi-VN

Close
Phân mục: Cơ cấu tổ chức

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Văn Phong

Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm);
Tổng Giám đốc Tổng công ty

Kỹ sư Công nghệ hữu cơ hóa dầu
Thạc sĩ Kỹ thuật
Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học

Ông Huỳnh Quang Hải

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Kỹ sư công nghệ hóa học và thực phẩm

Ông Trần Nhật Huy

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Kỹ sư công nghệ hữu cơ hóa dầu
Thạc sỹ Công nghệ hóa dầu và Khí

Ông Hoàng Trọng Dũng

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Kỹ sư công nghệ hóa dầu
Thạc sỹ chính sách công

Ông Nguyễn Công Luận

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Cử nhân Kế toán
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Nguyễn Phúc Tuệ

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Kỹ sư Công nghệ hóa học và thực phẩm
Thạc sỹ Quản lý kỹ thuật

 

Thông tin chung

Cơ cấu tổ chức

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên