en-USvi-VN

Close
Phân mục: Ban Kiểm soát

Bà Hồ Thị Ái Thanh

Kiểm soát viên

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế Tài chính doanh nghiệp;

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, đã có chứng chỉ đào tạo kiểm toán viên.

 

Quá trình công tác:

Bà Hồ Thị Ái Thanh đã công tác tại Tổng Công ty Khí Việt Nam từ năm 1999. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần, bà Hồ Thị Ái Thanh đảm nhiệm các chức danh: Chuyên viên Ban Kế toán và sau đó là Kiểm soát viên Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công TNHH một thành viên.

Thông tin chung

Cơ cấu tổ chức

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên