PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Đảng ủy PV GAS tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW Đảng - chuyên đề năm 2019 và nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 260-KH/ĐU ngày 20/11/2018 và Công văn số 964-CV/ĐU ngày 26/12/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã triệu tập và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII; triển khai học tập chuyên đề năm 2019 theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị:“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Đồng chí Nguyễn Sinh Khang, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT PV GAS tham gia khai mạc Hội nghị

Hội nghị được tổ chức ngày 23/1/2019 theo hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu tại các trụ sở, công trình khí của PV GAS tại các tỉnh thành trong cả nước: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau. Đối tượng tham dự gồm hơn 300 cán bộ đảng viên, lãnh đạo chủ chốt trong toàn hệ thống chính trị của PV GAS (trừ các đồng chí đã tham dự trực tuyến Hội nghị do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức vào ngày 23/11/2018); bao gồm BCH Đảng ủy, HĐQT và Ban TGĐ TCT, Ủy viên BCH Đảng bộ, cấp ủy Chi bộ cơ sở; cấp ủy Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; các ủy viên HĐQT, Thành viên Ban Giám đốc/Ban quản lý DA; Ban Kiểm soát; Kế Toán trưởng; BCH Công đoàn; BCH Đoàn Thanh Niên Cộng sản HCM; BCH Hội Cựu chiến binh; Cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Đảng, Đoàn thể… tại TCT và các đơn vị thành viên và trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Sinh Khang, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT TCT đã đến dự và khai mạc Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến đến 9 điểm cầu trong cả nước

 

Ts.Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII Về Chiến lược phát bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Ts. Nguyễn Việt Hùng cũng đã báo cáo chuyên đề về việc Hội nghị lần này nhấn mạnh yêu cầu nghiêm túc đẩy mạnh công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Báo cáo viên Ts.Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

 

Buổi chiều cùng ngày, Đảng ủy PV GAS tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác đáng giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo quy định mới của Đảng. Hội nghị nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác đảng theo quy định mới của Đảng cho cán bộ cấp ủy, nhất là cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm công tác Đảng, Đoàn thể của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc/thành viên.

 

Đối tượng tham gia hội nghị gồm lực lượng cán bộ cơ sở đảng - cán bộ kiêm nhiệm công tác Đảng trong toàn đảng bộ PV GAS, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh các đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng công ty.

 Báo cáo viên Bùi Thanh Bình - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

 Báo cáo viên là đồng chí Bùi Thanh Bình - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã triển khai một số nội dung cơ bản, cốt lõi của Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; nêu rõ nội dung và hướng dẫn thực hiện những quy định mới về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

 

Từ kết quả hội nghị học tập, quán triệt và triển khai lần này, Đảng ủy PV GAS đã yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng thực sự vào cuộc sống; các cấp bộ Đảng của PV GAS cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng công ty. Công tác học tập và quán triệt Nghị quyết góp phần tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch.

 

Qua các hội nghị, toàn thể cán bộ đảng viên PV GAS, trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản đã được truyền đạt, có trách nhệm kết hợp nghiên cứu tài liệu, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên – người lao động PV GAS, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào quá trình sản xuất kinh doanh, công tác, lao động, học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển bền vững của Tổng công ty, của toàn ngành Dầu khí cũng như đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên