en-USvi-VN

Close
Phân mục: Tin hoạt động

2 Bí thư Chi bộ của Đảng bộ PV GAS được Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương vinh danh

Ngày 04/01/2017, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương 192 Bí thư Chi bộ tiêu biểu và tiêu biểu xuất sắc. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 29 bí thư chi bộ được vinh danh đợt này. 

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ ban ngành, các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương. 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm 35 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước hạng đặc biệt quan trọng với 1.107 tổ chức cơ sở đảng, 5.971 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, hơn 80.000 đảng viên. Trong 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, có 33 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, tổ chức tài chính và ngân hàng thương mại, là những doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, có vị trí, vai trò then chốt, chủ lực trong nền kinh tế.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; đảm đương nhiều công trình trọng điểm quốc gia; luôn đi đầu thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội; kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các doanh nghiệp trong Khối là công cụ vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia; kịp thời cân đối thị trường xăng dầu, than, điện, phân bón, thép, xi măng, dịch vụ bưu chính viễn thông, giao thông vận tải và hàng tiêu dùng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, đóng góp hàng năm 25-30% tổng thu ngân sách quốc gia. Trong giai đoạn 2011 – 2015 vừa qua, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã nộp ngân sách 1,048 triệu tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng trên 74,3%, đạt hơn 1.121 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt hơn 6,042 triệu tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong Khối đã đóng góp 11.600 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội,đồng thời kết hợp tốt phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

 Những kết quả, thành tích đáng tự hào như trên là thành quả của sự tâm huyết, nỗ lực cống hiến của trên 80 nghìn đảng viên và gần 1 triệu người lao động trong các DN thuộc Khối, trong đó, có công lao đóng góp đặc biệt quan trọng của gần 6.000 đồng chí Bí thư Chi bộ. 

Tháng 12/2014, được sự đồng ý của Ban Bí thư TW Đảng, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ươnglần đầu tiên đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Những Bí thư Chi bộ tiêu biểu được tuyên dương đã làm lan toả trong Đảng bộ Khối tinh thần thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.Trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục xuất hiện nhiều tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của doanh nghiệp và Đảng bộ Khối.

 Trong danh sách vinh danh của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ PV GAS vinh dự có 2 đồng chí Bí thư cơ sở. 

Đồng chí Đỗ Văn Hanh là Kỹ sư điện - điều khiển, Bí thư Chi bộ Vận hành, trực thuộc Đảng bộ Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ. Với sự dẫn dắt của người lãnh đạo Đảng gương mẫu này, Chi bộ Vận hành có  3 năm liền (2013 – 2015) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; năm 2015 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Thành tích cá nhân của Bí thư Đỗ Văn Hanh cũng rất đáng biểu dương, với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong vai trò lãnh đạo cơ sở Đảng. Anh đã nhận được các Bằng khen của Bộ Công Thương, Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm và được đề nghị danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương năm 2016. Đồng chí Đỗ Văn Hanh đã được Đảng ủy Khối trao Bằng công nhận “Bí thư Chi bộ xuất sắc”.

Đồng chí Trần Văn Nghị là Kỹ sư Địa vật lý, Bí thư Chi bộ Đồng Nai, trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam. 3 năm qua, Chi bộ Đồng Nai đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đơn vị Chi nhánh Đồng Nai của PV Gas South cũng đạt nhiều thành tích về lao động sản xuất kinh doanh,  nhận được nhiều khen thưởng của tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn DKVN, của Tổng Công ty Khí Việt Nam cho Tập thể Lao động xuất sắc; đặc biệt là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Là Bí thư Chi bộ Đồng Nai từ 2013 đến nay, đồng chí Nghị có 3 năm liền được xếp loại: "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", được Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia tặng Giấy khen đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2011-2015. Đồng chí cũng là một gương sáng trong cuộc sống lao động, đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều danh hiệu được khen thưởng như Chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liền (2011-2015), Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương; các Bằng khen của Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí  Quốc gia Việt Nam, PV GAS… Tại Hội nghị lần này, Đảng ủy Khối đã trao tặng đồng chí Trần Văn Nghị danh hiệu “Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu”.

Sau khi Hội nghị Vinh danh kết thúc, trong buổi chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trần Đại Quang đã gặp mặt 60 Bí thư Chi bộ tiêu biểu xuất sắc của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.  

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương thành tích của các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc cùng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, góp phần để Khối thực hiện vai trò làm nòng cốt trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Chủ tịch nước đề nghị, năm 2017 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với những nội dung cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án đã được phê duyệt; Các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu được tôn vinh cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xứng đáng là những tấm gương bí thư chi bộ tiêu biểu.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên