PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS duy trì vị trí trong Top doanh thu và lợi nhuận của PVN

Tổng Công ty (TCT) Khí Việt Nam – PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trong điều kiện giá dầu nhiều biến động và giảm so với năm 2015 (trung bình 43USD/thùng, chỉ bằng 85% năm 2015), cùng khá nhiều những khó khăn đặt ra cho ngành công nghiệp khí trong giai đoạn mới. Lường trước được những khó khăn, ngay từ đầu năm, PV GAS đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp hữu hiệu, tăng cường công tác tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ, thanh toán trước một số hợp đồng tín dụng, chủ động/phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án… Cùng với nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể Lãnh đạo PV GAS trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự đoàn kết của toàn thể CBCNV, sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ tích cực từ đơn vị Bạn, PV GAS còn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn để thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch năm.

Kết quả đáng ghi nhận của những nỗ lực không ngừng

Năm 2016, PV GAS tiếp tục ưu tiên, chú trọng hàng đầu về công tác an ninh an toàn, bảo đảm hoạt động của các hệ thống khí, đồng thời bảo vệ cuộc sống người dân, tham gia giữ gìn an ninh quốc gia. PV GAS đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, chỉ thị, kế hoạch triển khai, qui định trách nhiệm từng đơn vị/cá nhân trong việc thực hiện và không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn, bảo vệ môi trường; duy trì việc tổ chức hội nghị an toàn tại các đơn vị; phối hợp có hiệu quả việc tổ chức hội thao/diễn tập phương án PCCC, truyền thông tại các địa phương có công trình khí đi qua; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến vi phạm hành lang tuyến ống khí Thái Bình; xử lý vi phạm về khai thác cát trái phép trên sông Mỏ Nhát gây mất an toàn tuyến ống khí… Việc phối hợp và triển khai có hiệu quả các qui chế phối hợp với Cảnh sát biển, Bộ Đội biên phòng, Công an, cơ quan chức năng trong việc tuần tra đã hỗ trợ PV GAS cùng địa phương đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống tội phạm. Kết quả là các cơ sở sản xuất kinh doanh của TCT hoạt động an toàn, không vi phạm qui định về môi trường, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS.

Kiểm soát, đảm bảo hệ thống các công trình khí vận hành an toàn, liên tục, ổn định, cấp khí tối đa cho khách hàng, PV GAS đã hoàn thành vược mức kế hoạch sản lượng năm 2016 từ 7-46%, trong đó có chỉ tiêu về đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng; sản xuất và cung cấp cho các khách hàng gần 10,4 tỷ m3 khí,1,5 triệu tấn LPG, trên 69 ngàn tấn condensate; tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trên toàn quốc, cung cấp khí đầu vào để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm toàn quốc và đáp ứng 70% thị phần LPG cả nước. PV GAS cũng đã tích cực hoàn thành công tác đàm phán, ký kết các hợp đồng/phụ lục hợp đồng với khách hàng về việc áp dụng giá khí, cước phí mới, cũng như xác định công nợ với khách hàng mua bán khí khô; hoàn thành việc xây dựng và ban hành áp dụng Qui chế kinh doanh sản phẩm khí góp phần tăng tính chủ động, giảm chồng chéo trong các lĩnh vực kinh doanh tại PV GAS; hoàn thành xây dựng và triển khai quyết liệt chiến lược kinh doanh bán lẻ LPG.

Các chỉ tiêu tài chính của PV GAS cũng hoàn thành vược mức kế hoạch từ 4-9%, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Với mức đóng góp khoảng 14% doanh thu và 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn, PV GAS là Top đầu các đơn vị trong Tập đoàn có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu trên 12%. Bên cạnh đó, PV GAS cũng hoàn thành xây dựng phương án cân đối vốn cho giai đoạn 2016-2025; thu xếp, cấp vốn kịp thời cho các dự án; áp lực lãi vay được giảm bớt qua việc rà soát, cân đối, thực hiện trả trước hạn một số khoản vay đầu tư. Công tác quản lý thu hồi công nợ luôn được tăng cường, tổng số nợ quá hạn ngày một giảm.  Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực với tổng số 65 dự án/đầu việc. PV GAS đã chủ động/phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, Tập đoàn, Chủ khí, nhà thầu trong quá trình triển khai dự án. Kết quả là công tác đầu tư xây dựng được bám sát tiến độ, phù hợp các qui định, thu xếp vốn kịp thời/hiệu quả với giá trị giải ngân cao đạt 5.286 tỷ đồng.

Hoạt động của các Công ty con, liên kết của PV GAS được triển khai tích cực, nhận được nhiều hỗ trợ từ Công ty mẹ, có 3/9 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ đạt trên 20% (PV Gas D, CNG Việt Nam, PV Gas South). Đối với các đơn vị kinh doanh LPG không ngừng cố gắng, nỗ lực trong việc mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng cũng như thị phần (thị phần của các đơn vị bán lẻ chiếm 23% cả nước). Các đơn vị kinh doanh khí thấp áp và CNG không ngừng gia tăng sản lượng (tổng sản lượng khí thấp áp và CNG cung cấp ra thị trường chiếm gần 10% tổng sản lượng khí cung cấp của PV GAS).

Công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC), kiểm định hiệu chuẩn các công trình khí luôn được quan tâm và triển khai theo kế hoạch, đúng qui trình, có chất lượng và đảm bảo hệ thống/công trình/nhà máy hoạt động ổn định, liên tục. Đặc biệt, PV GAS đã hoàn thành công tác BDSC trong đợt dừng khí vào tháng 8 – 9/2016, đưa 4 hệ thống khí vào vận hành an toàn trước tiến độ, làm lợi và tiết kiệm cho PV GAS nhiều tỷ đồng. Về hoạt động sử dụng, cung cấp dịch vụ luôn tuân thủ các qui định hiện hành, đáp ứng yêu cầu khách hàng; tổng giá trị cung cấp dịch vụ cả năm đạt trên 6.451 tỷ đồng, chiếm 12% tổng doanh thu toàn TCT và giá trị sử dụng dịch vụ trên 5.000 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện Đổi mới doanh nghiệp, Văn hóa Doanh nghiệp vì cộng đồng

Năm 2016 cũng đánh dấu việc PV GAS thực hiện nghiêm túc, hoàn thành công tác tái cấu trúc theo chỉ đạo của Tập đoàn, cụ thể là: hoàn thành tăng vốn điều lệ của PV GAS, mua cổ phần tại CNG Việt Nam, sắp xếp lại các đơn vị thành viên để không còn tồn tại doanh nghiệp cấp 4 tại PV Gas South, PV Gas North; tích cực tìm đối tác để bán bớt phần vốn của PV GAS tại PV Pipe; hoàn thành xây dựng và trình Tập đoàn phương án tái cấu trúc PV GAS và bổ sung qui hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020; thực hiện luân chuyển/bổ nhiệm cán bộ tuân theo các qui định và phù hợp với yêu cầu phát triển của PV GAS; triển khai xây dựng “Hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực” trong toàn TCT. 

Quán triệt công tác tuyển dụng trong toàn PV GAS, hầu hết lao động thay đổi trong toàn PV GAS là từ điều chuyển nội bộ, không tuyển mới khi khối lượng công việc không tăng. TCT và các đơn vị thành viên triển khai công tác đào tạo theo kế hoạch, chú trọng hiệu quả và thực hành tiết kiệm. Cả năm, TCT đã tổ chức/cử 10.020 lượt CBCNV tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước (bằng 123% kế hoạch), với kinh phí trên 37 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch chi phí do Tập đoàn giao. Công tác tiền lương thực hiện đúng qui định của Tập đoàn trong toàn TCT. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số CBCNV toàn PV GAS là 3.841 người (Công ty mẹ 1.320 người; Cơ quan điều hành 192 người), trong đó lao động nam chiếm 80%, nữ chiếm 20% và lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 60%.

Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, các văn bản/chỉ thị chấn chỉnh ban hành kịp thời sau mỗi đợt kiểm tra hoặc phát hiện những sai lệch. Công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm được PV GAS quan tâm đặc biệt; tổ chức phân giao cụ thể kế hoạch tiết giảm đến từng đơn vị, xác định là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm của đơn vị. Kết quả, toàn PV GAS đã tiết kiệm trên 263 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch (từ chi phí quản lý 40 tỷ đồng; cải tiến hoá sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng 193 tỷ đồng; đầu tư xây dựng cơ bản 30 tỷ đồng). Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đầu tư, phát huy sáng kiến - sáng chế không ngừng đẩy mạnh. Công tác ASXH được triển khai tích cực, thiết thực, đúng đối tượng và kế hoạch được giao; tổng số tiền dành cho ASXH cả năm là 125 tỷ đồng. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm và thể hiện đúng vai trò. Công tác thi đua, khen thưởng đã có những thay đổi để nâng cao chất lượng; ban hành các tiêu chí đánh giá rõ ràng, khen thưởng kịp thời,…

Với kết quả đạt được của năm 2016, PV GAS đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn về đóng góp doanh thu và lợi nhuận; thuộc Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2016 do Vietnam Report bình chọn, đứng thứ 3 trong các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report và Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế xếp hạng, thuộc Top 300 công ty hàng đầu Châu Á  từ Tạp chí Nikkei Asian Review bình chọn, Top 100 doanh nghiệp Việt Nam bền vững năm 2016 (được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững - VBCSD phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức xét chọn), đạt Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2016 (được Bộ Công Thương xét chọn).

Cam kết thi đua, phát triển bền vững trong năm 2017

Bước vào năm 2017, với những khó khan chung và riêng chưa dự kiến kéo dài, PV GAS tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ từ Tập đoàn, các đơn bị bạn từ thượng nguồn đến hạ nguồn, đội ngũ CBCNV nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, sự ủng hộ của cổ đông và đối tác, PV GAS kiên quyết cam kết tiếp tục phát triển, đưa qui mô hoạt động ngày càng lớn mạnh, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến, quan tâm.

Tập thể lãnh đạo, CBCNV và các tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP cam kết quyết tâm chung sức, chung lòng, ra sức thi đua hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí.

2. Kinh doanh hiệu quả: 9.244 triệu m3 khí, 1.050 nghìn tấn LPG, 56 nghìn tấn Condensate. Triển khai tích cực Chiến lược phát triển bán lẻ.

3. Tập trung kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí các dự án đầu tư xây dựng: đưa vào vận hành dự án GPP Cà Mau; chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2, Sư Tử Trắng, Sao Vàng – Đại Nguyệt, Cá Rồng Đỏ, Nhà máy sản xuất Polypropylene; nâng cao hệ số thu hồi LPG tại GPP Dinh Cố,…

4. Tiếp tục tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tài chính; nâng cao năng suất lao động.

5. Triển khai tích cực “Hệ thống Quản trị Nguồn nhân lực” và Phương án tái cấu trúc giai đoạn 2016 – 2020 để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh.

6. Lựa chọn thu gom các nguồn khí trong nước, tìm kiếm các nguồn khí ngoài nước, tham gia đầu tư thượng nguồn. 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên