PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV Gas tiến bước vững vàng và tăng tốc

Năm 2011 là năm có nhiều ý nghĩa đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas). Đồng thời với việc bảo đảm hoàn thành kế hoạch SXKD, đây là năm đầu tiên Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, Chiến lược tăng tốc phát triển của PVN đến năm 2015 và định hướng đến 2025, thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Khí Việt Nam giai đoạn 2015 và định hướng đến 2025.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao và tập trung chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu và đoàn kết của CBCNV trong toàn đơn vị, PV Gas đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là đã về đích trước thời hạn 3 tháng với các chỉ tiêu sản lượng LPG, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước năm 2011, đưa PV Gas trở thành Thương hiệu mạnh của ngành Khí Việt Nam và khu vực, với cơ sở hạ tầng lớn mạnh nhanh chóng, đạt doanh số lớn, lãi suất cao trong số các đơn vị dẫn đầu của PVN, đóng góp đáng kể vào ngân sách Quốc gia, góp phần cùng PVN ổn định kinh tế vĩ mô của cả nước. 
Những thành tựu đáng chú ý trong năm 2011 mà PV Gas đã đạt được là:
Thứ nhất: Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu đã về đích trước kế hoạch từ 2 đến 3 tháng: 
+ Khí khô đạt 8.394 triệu m3 (trong đó: CNG 113 triệu m3 và khí thấp áp 525 triệu m3), bằng 105% kế hoạch;
+ Condensate đạt 56.790 tấn, bằng 103% kế hoạch;
+ LPG đạt 1.110.000 tấn, bằng 163 % kế hoạch, tăng 40% so với năm 2010 (nếu tính cả hai đơn vị kinh doanh PV Gas North và PV Gas South thì sản lượng LPG cung cấp ra thị trường trong năm 2011 đạt 1.310.388 tấn).
- Doanh thu đạt 58.614 tỷ đồng (Công ty mẹ đạt 56.723 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch), bằng 132% kế hoạch, tăng 22% so với năm 2010;  
- Nộp NSNN đạt 3.780 tỷ đồng (Công ty mẹ đạt 3.700 tỷ đồng, bằng 169% kế hoạch), bằng 166% kế hoạch, tăng 22% so với năm 2010;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 7.140 tỷ đồng(Công ty mẹ đạt 6.800 tỷ đồng, bằng 171% kế hoạch), bằng 165% kế hoạch, tăng 18% so với năm 2010;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 6.040 tỷ đồng (Công ty mẹ đạt 5.780 tỷ đồng, bằng 174% kế hoạch), bằng 171% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2010;
Sản xuất và kinh doanh sản phẩm lỏng tiếp tục tăng trưởng cao, trong đó, sản lượng LPG tăng 40% so với năm 2010 và chiếm lĩnh trên 70% thị phần bán buôn LPG toàn quốc. Bảo dưỡng sửa chữa hoàn thành với khối lượng công việc lớn, đảm bảo chất lượng và thời gian dừng khí được rút ngắn. 
Thứ hai: Hệ thống khí vận hành an toàn, ổn định, liên tục, đảm bảo cung cấp khí tối đa có thể cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực quốc gia; áp ứng nguồn nguyên liệu đầu vào, sản xuất trên 40% sản lượng điện cả nước, 30% nhu cầu phân bón toàn quốc và 70% thị phần LPG toàn quốc.
Thứ ba: Tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông lần thứ Nhất và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công tác chuyển đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai nhanh theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.
Thứ tư:  PV Gas tiếp tục phát huy, duy trì những giải pháp/chỉ đạo quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng. Kết quả nhiều dự án, khối lượng công việc lớn, phức tạp được triển khai theo đúng tiến độ (dự án NCS2, Kho LPG lạnh, đường ống Lô B – Ômôn, nhập khẩu LPG…). Trong năm, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 dự án lớn: Đường ống Tê giác Trắng - Bạch Hổ, Trụ sở làm việc Tổng công ty, Nâng cấp công suất cầu cảng Thị Vải; đảm bảo đủ nguồn vốn theo kế hoạch đề ra.
Thứ năm: Công tác an toàn - quốc phòng an ninh được chú trọng và triển khai tích cực; các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn với trên 2,4 triệu giờ làm việc an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường cũng như uy tín của PV Gas. 
Thứ sáu: PV Gas đã chủ động tập trung đầu tư vào lĩnh vực thu gom khí từ các mỏ để bù đắp các mỏ giảm sản lượng, bổ sung phần nào nguồn khí thiếu hụt. Mặt khác, PV Gas cũng đang tập trung, định hướng và triển khai quyết liệt công tác nhập khẩu LNG để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Thứ bảy: Hoạt động của các công ty con, liên kết tăng trưởng so với năm trước và đều kinh doanh có lãi:
Thứ tám: Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong vận hành BDSC, đào tạo, phát huy sáng kiến không ngừng được phát huy và đẩy mạnh. Trong năm, số ngày phải dừng để BDSC được rút ngắn đáng kể.
Thứ chín: Không khí làm việc phấn khởi của tập thể người lao động gắn với phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. 9 đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm và về đích trước nhiều chỉ tiêu kế hoạch. Các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, Tập đoàn, Tổng công ty cũng như các đơn vị được phát động và nhận được sự hưởng ứng của người lao động. Đời sống CBCNV được nâng cao, việc làm và thu nhập ổn định; công tác “An sinh xã hội” được triển khai theo đúng cam kết với số tiền trên 72 tỷ đồng.
Thứ mười: PV Gas quán triệt sâu sắc về nội dung cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 233/NQ-ĐU, các Chu7ong trình hành động của Tập đoàn, tổ chức ban hành Quy chế, xây dựng chương trình, giải pháp thực hiện, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể CBCNV và yêu cầu các đơn vị trực thuộc, thành viên, các tổ chức đoàn thể của PV Gas căn cứ theo những nội dung trên xây dựng và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và đặc thù riêng của từng đơn vị, có báo cáo định kỳ.
Trong năm 2012, Tổng công ty Khí Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra: 
- Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh an toàn các công trình khí. 
- Đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ và cung cấp các sản phẩm khí ở mức tối đa trong khả năng cho các hộ tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động nguồn cung sản phẩm thiết yếu. 
- Thực hiện đầu tư theo trọng điểm, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ đầu tư các dự án; nhập khẩu khí trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và đẩy mạnh nghiên cứu thu gom, đưa các nguồn khí mới trong nước vào sử dụng, phát triển thị trường tiêu thụ, bám sát mục tiêu để năm 2015 đưa dự án LNG 1MMPTA (tại Thị Vải) vào hoạt động, phấn đấu đưa dự án Kho LPG lạnh vào hoạt động quý IV/2012.
-  Quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán, vận chuyển khí.
- Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu PV Gas.
-  Phát triển nguồn lực, đổi mới doanh nghiệp.
- Thực hiện huy động và quản lý sử dụng vốn linh hoạt, hiệu quả.
-  Nghiên cứu, áp dụng hoa học công nghệ, phát huy sáng kiến.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2011 CỦA PV GAS
1.     Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu và chuyển PV Gas sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ tháng 5/2011;
2.     Khánh thành trụ sở Tổng công ty (PV Gas Tower) tại Thành phố Hồ Chí Minh;
3.     Hoàn thành và đưa vào vận hành dự án đường ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ, bổ sung nguồn khí Cửu Long cung cấp cho khu vực Đông Nam bộ và dự án Nâng cấp công suất cảng Thị Vải phục vụ cho công tác xuất nhập LPG cũng như các dự án khí sau này;
4.     Hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí đầu tiên ở Việt Nam, đảm bảo cung cấp ống kịp thời cho dự án NCS2, Lô B - Ô Môn và các dự án khác;
5.     Hoàn thành công tác BDSC và đưa vào vận hành an toàn trước thời hạn đối với công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn hệ thống khí NCS, hệ thống khí Cửu Long, hệ thống khí PM3-Cà Mau;
6.     Tổng công ty đã về đích trước thời hạn 03 tháng đối với các chỉ tiêu sản lượng LPG, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách.

DỰ KIẾN CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2012 CỦA PV GAS
1.     Niêm yết cổ phiếu Tổng công ty, PVID lên sàn giao dịch chứng khoán;
2.     Khởi công các dự án Nam Côn Sơn 2 bổ sung nguồn cung 7 tỷ m3 khí/năm cho thị trường Đông Nam Bộ;
3.     Khởi công nhà máy GPP Cà Mau với công suất 22 triệu m3 khí/ngày góp phần gia tăng giá trị công trình khí Cà Mau, Lô B-Ô Môn; 
4.     Hoàn thành hệ thống cấp khí thấp áp Phú Mỹ - Nhơn Trạch cung cấp cho các hộ công nghiệp 2 triệu m3/ngày nhằm thay thế các nguyên liệu truyền thống góp phần bảo vệ môi trường;
5.     Hoàn thành xây dựng và đưa vào áp dụng văn hóa doanh nghiệp PV Gas;
6.     Hoàn thành và đưa dự án kho LPG lạnh vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu kinh doanh LPG của PV Gas.

               

              

            

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên