PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2013, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, PV GAS tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) ở tất cả các đơn vị trực thuộc và thành viên.

Trước hết, PV GAS chú trọng quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về Phòng, chống tham nhũng: phổ biến Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 01/2007/QH12; tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Quy định thi hành Điều lệ Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết TW- 6 khóa XI của Đảng; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mời báo cáo viên nói chuyện về chuyên đề: ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp cho toàn cán bộ, cấp ủy, đảng viên trong toàn PV Gas. Đồng thời, PV GAS cũng ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong công tác PCTN, tập thể lãnh đạo PV Gas đã tuân thủ và triển khai  thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong thời gian qua, PV GAS cũng triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của năm 2013 nhằm kiểm soát hoạt động và chấp hành các yêu cầu của luật pháp trong toàn PV Gas. Cụ thể đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại 2 đơn vị trực thuộc là Công ty Đường ống dẫn Khí Nam Côn Sơn và công ty Kinh doanh các sản phẩm Khí. Đồng thời, Tổng công ty cũng tiếp các đoàn kiểm tra, thanh tra của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Kiểm toán Nhà nước… đến làm việc tại đơn vị.
Riêng về công tác kiểm tra, giám sát do Ban Kiểm soát chủ trì, PV GAS cũng phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các dự án mở rộng Hệ thống thu gom khí Mỏ Rồng – Đồi Mồi; chuẩn bị kết thúc giám sát, đánh giá đầu tư Hệ thống phân phối khí Thấp áp cho khu Công nghiệp Tiền Hải – Thái Bình; tiếp tục thực hiện công tác tại một số dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2013. Trong 6 tháng, PV GAS ghi nhận không có đơn thư khiếu nại, tố  cáo tại các cơ sở.
Nhiệm vụ trọng tâm của Quý III/2013 được PV GAS xác định bao gồm: tăng cường công tác phổ biến giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công nhân viên trong toàn PV Gas; ban hành văn bản để chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của cấp trên trong công tác PCTN đầy đủ, kịp thời; triển khai công tác thanh tra,  kiểm tra theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của Bộ Công thương; xử lý và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật (nếu có).

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên