PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Hội thảo "Rút kinh nghiệm trong triển khai các dự án khí"

Ngày 21/6/2013, tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Rút kinh nghiệm trong triển khai các dự án khí”.

Tới dự Hội thảo có đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, các đồng chí Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn: Khí, Thương mại Thị trường, Tài chính Kế toán & Kiểm toán, Tìm kiếm thăm dò, Khai thác dầu khí, Pháp chế, Đầu tư phát triển, Quản lý hợp đồng dầu khí, Hợp đồng nước ngoài. Tham dự hội thảo còn có rất nhiều người đã từng tham gia các dự án khí đầu tiên, như đồng chí Nguyễn Hiệp, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đăng Liệu, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng như các chuyên gia, chuyên viên đang trực tiếp tham gia các dự án khí hiện nay. Các lãnh đạo HĐQT và Ban Tổng Giám đốc PV GAS cũng tham gia Hội thảo. Chủ trì Hội thảo là các đồng chí Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập và Phạm Thị Thu Hà.
Cuộc Hội thảo nhằm tổng kết những bài học kinh nghiệm liên quan đến quá trình triển khai các dự án khí đã triển khai và đang hoạt động, trong tất cả các khâu; nói lên những gì đã làm được và chưa làm được để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, các vấn đề cần lưu ý về phương thức điều phối/chỉ đạo và kiến nghị cải tiến, hoàn thiện, xây dựng quy trình thực hiện các bước phù hợp, để triển khai thực hiện các dự án phát triển khí sau này, đặc biệt là dự án khí Cá Voi Xanh trong thời gian tới.
  Hội thảo đã tập trung thảo luận sâu vào 5 nhóm vấn đề có nhiều vướng mắc nhất sau đây:
Nhóm 1: Các tiền đề  phát triển mỏ khí; 
Nhóm 2: Phát triển mỏ khí phần thượng nguồn;  
Nhóm 3: Xây dựng hạ tầng khí – Trung & Hạ nguồn;
Nhóm 4:  Đàm phán các thỏa thuận thương mại;
Nhóm 5: Những tồn tồn tại và phát sinh trong quá thực hiện các hợp đồng.
 
Đây thực sự là một diễn đàn hết sức cởi mở để các diễn giả và đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận sâu, thiết thực và hiệu quả hơn về tình hình triển khai các dự án khí, các bài học quý đã đạt được, cách thức cần vượt qua để hạn chế các khó khăn, vướng mắc thường gặp, từ đó đề ra các giải pháp về cơ chế chính sách, nhằm xây dựng được chiến lược và phương án triển khai thiết thực, hiệu quả cho các dự án trong thời gian tới.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên