PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Phát động thi đua của Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam

Tại  Hội  nghị  Người Lao động 2016 ngày 16/12/2016, Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn đã đọc lời Phát động Thi đua với chủ đề “Nhiệt huyết – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Kỷ cương – Chia sẻ”, mở đầu cho phong trào lao động sản xuất kinh doanh 2017, quyết tâm hoàn thành kế hoạch và đảm bảo vị thế của PV GAS. Xin kính gửi toàn văn Lời phát động của Tổng Giám đốc!

Năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phải đối mặt với những khó khăn khi dự báo giá dầu vẫn ở mức thấp; nguồn khí giá rẻ suy giảm nhanh buộc phải huy động nhiều hơn nguồn khí giá cao; chưa có thêm nguồn khí trong nước có trữ lượng lớn, chỉ có những nguồn khí trữ lượng nhỏ với chi phí đầu tư cao.

Vì thế, để tiếp nối những thành công của 26 năm qua, với phương châm quyết liệt hành động, thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty và các Tổ chức đoàn thể, tôi phát động phong trào thi đua năm 2017 trong toàn Tổng Công ty với chủ đề là: Nhiệt huyết – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Kỷ cương – Chia sẻ, gồm các nội dung chính như sau: 

- Một là: Tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Chiến lược phát triển bán lẻ LPG.

- Hai là: Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí.

- Ba là: Kinh doanh hiệu quả, linh hoạt, nhạy bén với những biến động của thị trường.

- Bốn là: Triển khai quyết liệt, kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí các dự án đầu tư xây dựng.

- Năm là: Thi đua lao động sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất; kiểm soát chi phí, tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tài chính; nâng cao năng suất lao động.

- Sáu là: Triển khai tích cực Hệ thống quản trị nguồn nhân lực và Phương án tái cấu trúc giai đoạn 2016 – 2020 để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bảy là: Lựa chọn thu gom các nguồn khí trong nước, tìm kiếm các nguồn khí ngoài nước, tham gia đầu tư thượng nguồn.

- Tám là: Thường xuyên xem xét, cải tiến và tuân thủ hệ thống quản lý tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường.

- Chín là: Tập thể Lãnh đạo và CBCNV trong Tổng Công ty nhận thức và chia sẻ những khó khăn, cùng Tổng Công ty vượt qua thách thức.

Các Ban, Văn phòng, Đơn vị, các Tổ chức đoàn thể trong toàn Tổng Công ty trên cơ sở các nội dung nêu trên và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thi đua của mỗi Đơn vị mình.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty và các Tổ chức đoàn thể, tôi kêu gọi toàn thể CBCNV trong toàn Tổng Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng chia sẻ khó khăn, vượt qua thách thức vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Tổng Giám đốc PV GAS

     Dương Mạnh Sơn

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên