PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PGS năm 2010 lợi nhuận sau thuế đạt hơn 190 tỷ đồng

CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam - Mã: PGS công bố kết quả kinh doanh quý IV và năm 2010. Tính riêng quý IV, PGS đạt doanh thu thuần trên 1.061 tỷ đồng tăng 31% so với cùng kì năm trước. Chi phí lãi vay tăng trên 157%. Lợi nhuận sau thuế tăng 20% lên 20,1 tỷ đồng.

 Lũy kế cả năm, tổng doanh thu thuần đạt 3.396 tỷ đồng tăng 71% so với năm 2009. Doanh thu tài chính tăng mạnh gấp 4 lần năm trước đạt trên 179 tỷ đồng. Khoản doanh thu này chủ yếu từ việc chuyển nhượng cổ phiếu  CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - Mã: PGD và quyền mua cho PV Gas. Khoản lợi nhuận này được hạch toán trong quý III.

 Do đó, lợi nhuận sau thuế cả năm tăng gấp 4 lần năm trước đạt 191,6 tỷ đồng. EPS đạt 5.053 đồng.

 Trong năm 2010, PGS có tiến hành tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng. (Theo DVT.vn  25/1)

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên