PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS - Những thành tựu nổi bật năm 2010

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2010, năm PV Gas tròn 20 tuổi, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất trong Chiến lược phát triển của PV Gas đến năm 2015, hoạt động của PV Gas đã được triển khai với nhịp độ cao, hệ thống khí hoạt động ổn định, nhu cầu khí của các hộ tiêu thụ ở mức cao. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), với quyết tâm cao và tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao của tập thể lãnh đạo PV Gas, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể CBCNV PV Gas, tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010, tăng trưởng cao so với năm 2009, trong đó phần lớn các chỉ tiêu chính (sản lượng khí khô, LPG, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách) về đích trước cả 3 tháng so với kế hoạch.

PV Gas đã thành công trong việc triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu chính như công tác toàn - an ninh được chú trọng và triển khai tích cực; các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường cũng như uy tín của PV Gas. Trong năm qua, PV Gas đã vận hành hệ thống khí PM3-Cà Mau ổn định, đáp ứng được nhu cầu khí của khu vực miền Tây Nam bộ; hệ thống khí NCS sẵn sàng cấp khí ở công suất cao góp phần đáp ứng nhu cầu cao của các hộ tiêu thụ thuộc khu vực miền Đông Nam bộ; đưa vào vận hành dự án thu gom khí Vòm Bắc và Rồng - Đồi Mồi góp phần tăng sản lượng khí của bể Cửu Long về bờ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực quốc gia. So với kế hoạch được giao, không phụ thuộc vào biến động của tỷ giá, giá,... PV Gas đã nỗ lực cố gắng thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó các chỉ tiêu cung cấp khí khô, LPG, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đều vượt kế hoạch rất cao. Phong trào thi đua về đích đạt nhiều kết quả tốt, trong tháng 11/2010, một số đơn vị thành viên đã về đích trước các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận được giao cho cả năm.

Bên cạnh đó, PV Gas cũng rất thành công trong việc tiếp nhận hàng loạt các dự án lớn, các hợp đồng mua, bán, vận chuyển khí lớn từ PVN, tạo tiền đề để PV Gas phát triển vững chắc, nâng vị thế, vai trò, qui mô hoạt động của PV Gas lên một tầm cao mới, khẳng định thế và lực, thương hiệu của PV Gas trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh khí trong nước và khu vực. PV Gas đã trực tiếp đàm phán, ký kết một số hợp đồng mới với các đối tác về mua khí khô. Năm 2010 cũng là năm đầu tiên sản lượng LPG cung cấp ra thị trường của PV Gas vượt ngưỡng 1 triệu tấn và chiếm trên 70% thị phần cả nước và cũng là năm nhập tấn LPG thứ 1 triệu để cung cấp cho thị trường Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc bình ổn giá LPG. Công tác đầu tư xây dựng được chú trọng đặc biệt, trong đó, các giải pháp đột phá về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) cũng như các chỉ đạo/giải pháp quyết liệt tiếp tục được thực hiện để một mặt phải bảo đảm chất lượng, an toàn, môi trường, đồng thời vẫn đẩy nhanh tiến độ của dự án. Đến nay, tình hình thực hiện và công tác giải ngân trong năm có tiến triển lớn mang tính đột phá so với những năm trước đây. Một số dự án quan trọng được đưa vào hoạt động, trong đó có những dự án hoàn thành sớm so với tiến độ kế hoạch từ 1 đến 6 tháng.

Thực hiện theo đúng chỉ đạo của PVN và Chính phủ,  công tác cổ phần hóa PV Gas được triển khai tích cực với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng thành công. Đông thời, PV Gas đã thống nhất được với các bộ, ngành về lộ trình tăng giá khí bán cho điện, đạm; công tác chuyển đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai nhanh theo đúng chỉ đạo của PVN, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư. Nhằm tập trung bù đắp các mỏ giảm sản lượng, bổ sung phần nào nguồn khí thiếu hụt, PV Gas đã chủ động tập trung đầu tư vào lĩnh vực thu gom khí từ các mỏ (Rồng-Đồi Mồi, Vòm Bắc Bạch Hổ,...). Đây là hướng đi đúng cho sự phát triển lâu dài của PV Gas. Mặt khác, PV Gas cũng đã tập trung, triển khai quyết liệt các giải pháp về nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Kết thúc năm 2010, các chỉ số kế hoạch của PV Gas đều tăng vượt mức kế hoạc đề ra. Tổng doanh thu đạt 42,710 tỷ đồng, bằng 162% kế hoạch, tăng 51% so với năm 2009, gấp 3,2 lần so với năm 2005. Trong đó, tổng doanh thu giai đoạn 2006-2010 đạt trên gần 128.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch 5 năm trước 10 tháng. Lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt trên 5.600 tỷ đồng, bằng 197% kế hoạch, tăng 47% so với năm 2009. Vốn đầu tư xây dựng giải ngân đạt 4.070 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch, tăng 82% so với năm 2009. Tổng tài sản của Tổng công ty năm 2010 đạt trên 27.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với tổng tài sản năm 2005.

Trong lễ tổng kết năm 2010 vừa qua, PV Gas đã đưa ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2011. Theo đó, PV Gas tiếp tục tập trung vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện có; sản xuất và cung cấp các sản phẩm khí ở mức tối đa cho các hộ tiêu thụ trong khả năng và đảm bảo hiệu quả, phấn đấu đạt sản lượng khí khô cung cấp trên 8 tỷ m3, tổng sản lượng LPG cung cấp chiếm 70% nhu cầu LPG cả nước; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khí thấp áp và khí thiên nhiên nén (CNG), tập trung mở rộng, phát triển thị trường, phấn đấu sản lượng bán ra trong năm 2011 đạt 611 triệu m3 khí thấp áp và 107 triệu m3 khí CNG; kiểm soát và đẩy mạnh công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm, phấn đấu: quý III/2011 hoàn thành dự án khí Hải Sư Trắng – Tê Giác Trắng; quý IV/2011 hoàn thành dự án nâng công suất cầu cảng Thị Vải; quý I/2011 hoàn thành dự án Trụ sở Tổng công ty tại TP.Hồ Chí Minh; hoàn thành: 30% khối lượng công việc dự án khí Lô B-Ô Môn; 50% khối lượng công việc dự án kho LPG lạnh; 10% khối lượng công việc dự án Nam Côn Sơn 2, Nhà máy xử lý khí Cà Mau; tăng cường công tác chuẩn bị nhập khẩu và kinh doanh LNG, đảm bảo tiến độ phê duyệt, bám sát mục tiêu năm 2015 và có thể sớm hơn theo phương án FSRU (kho chứa nổi và tái hóa khí); tích cực tham gia cùng PVN các dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực phát triển nguồn khí, chế biến và vận chuyển LNG để có sản phẩm từ năm 2015 bổ sung cho lượng khí thiếu hụt trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tiếp tục rà soát công tác đầu tư ra bên ngoài, điều chỉnh danh mục loại hình, vốn đầu tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả; lấy lĩnh vực khí và dịch vụ khí làm trọng tâm; theo dõi/quản lý/khai thác các hợp đồng PVN chuyển giao; tham gia đàm phán/đàm phán ký kết các hợp đồng mua bán khí, vận chuyển khí, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa; hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng Công ty (lựa chọn đối tác chiến lược, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; niêm yết cổ phiếu trên sản chứng khoán); sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức, các qui chế phù hợp với mô hình hoạt động mới-Công ty cổ phần; Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu PV Gas trong và ngoài nước.

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2010 CỦA PV GAS
1. Nhà nước tặng thưởng Tổng Công ty Huân chương Độc lập hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc ;
2. Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 ;
3. Tổng Công ty tổ chức thành công đợt đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ;
4. Hoàn thành tiếp nhận chuyển giao các hợp đồng mua bán, vận chuyển khí và các dự án khí lớn từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hoàn thành tiếp nhận hệ thống vận chuyển khí Nam Côn Sơn 
5. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổng Công ty và 15 năm ngày dòng khí đầu tiên vào bờ ;
6. Khánh thành nhà máy bọc ống Phú Mỹ - công trình bọc ống đầu tiên ở Việt Nam chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I ;
7. Hoàn thành trước 6 tháng dự án Rồng - Đồi Mồi - công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ;  
8. Mừng công cung cấp cho khách hàng m3 khí thứ 50 tỷ ;
9. Nhập khẩu tấn LPG thứ 1 triệu để cung cấp cho thị trường Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung và bình ổn giá LPG trong nước ;
10. Tổng Công ty về đích các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010  trước 2 tháng.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên