PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Năm 2014 được đặt tên là “Năm thanh niên tình nguyện”

Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh vừa đồng ý về chủ trương chọn năm 2014 là “Năm thanh niên tình nguyện”. Đề án Năm Thanh niên tình nguyện 2014 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã được đề ra với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thể hiện mong muốn và tin tưởng: thông qua các hoạt động của “Năm thanh niên tình nguyện” sẽ tạo sự chuyển biến về chất lượng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh Đề án; lựa chọn các hoạt động tình nguyện thực sự có ý nghĩa để góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch trọng tâm của Đảng, Nhà nước trong năm 2014; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước, đồng thời tạo được sự đồng thuận, phát huy trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Giải pháp thực hiện cho “Năm thanh niên tình nguyện” được nêu lên là tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên thông qua các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các chương trình, dự án, đề án giao cho Đoàn Thanh niên chủ trì thực hiện.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo Đoàn Thanh niên cấp mình tổ chức thực hiện có hiệu quả phù hợp với đặc điểm của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; đồng thời, tăng cường chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, bảo đảm làm tốt vai trò là nòng cốt chính trị của các tổ chức thanh niên và phong trào TTN.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan phối hợp tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động tình nguyện đạt kết quả tốt. Ngay từ những ngày đầu năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đề nghị các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đich, ý nghĩa của “Năm thanh niên tình nguyện 2014” trong cán bộ, Đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức tốt lễ khởi động, các hoạt động khởi động “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn PVN về việc triển khai “thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chọn năm 2014 là “Năm thanh niên tình nguyện” đến toàn thể cán bộ, Đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn PV Gas đã kết hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Năm Thanh niên tinh nguyện 2014” với mục đích kêu gọi cán bộ, Đoàn viên thanh niên của PV Gas nêu cao hơn nữa tinh thần xung kích, tinh nguyện trong các hoạt động cộng đồng, cũng như xung kích trong việc sáng tạo kỹ thuật, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thi đua sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Đoàn PV GAS, trên cơ sở thực hiện các chỉ đạo và chương trình của Đoàn Thanh niên PVN, đang xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện với tính năng động, sáng tạo và nhiệt tình, xứng đáng với vai trò là một trong những tổ chức Đoàn tiêu biểu của thanh niên ngành Dầu khí Việt Nam.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên