PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa X

Ngày 31 tháng 12 năm 2008, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức buổi phổ biến và học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trương ương khóa X.

Đến dự về phía Đảng bộ Tổng công ty Khí có đồng chí Đỗ Khang Ninh, Bí thứ Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Vũ Đình Chiến, Phó Chủ tịch HĐTV; đồng chí Bùi Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc và cùng tòan thể hơn 50 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan điều hành Tổng Công ty và các chi bộ có trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh. Giáo viên giảng dạy là Tiến sĩ Trần Xuân Bảo, Hiệu phó Trường Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh.

Chương trình học tập chủ yếu tập trung vào 2 Nghị quyết 25 và Nghị quyết 27: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa", "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế".

Từ ngày 9 đến 17-7-2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) Đảng khóa X đã được tổ chức tại Hà Nội. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì khai mạc và bế mạc hội nghị. Hội nghị đã ra nghị quyết về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa", "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế" và "Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn".

Về công tác xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có tri thức, BCHTƯ nhận định: Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VII) về công tác thanh niên, tình hình thanh niên và công tác thanh niên đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên còn có một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, hoài bão, niềm tin, thiếu ý chí vươn lên trong học tập, lao động, công tác, thậm chí sa vào tệ nạn, tội phạm. Vì vậy, từ nay đến năm 2020, cần tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng và tác phong lao động tập thể, là những công dân tiêu biểu của đất nước. Cần cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, vươn lên ngang tầm thời đại. Phải đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội để thanh niên học tập, nghiên cứu. Nâng cao chất lượng nguồn lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Trọng dụng nhân tài trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong việc sử dụng, bố trí cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực…

Từ định hướng: “Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”, BCHTƯ cho rằng: Bên cạnh những ưu điểm, thành tích cơ bản, trí thức nước ta đạt được trong những năm qua, cũng đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Số lượng, chất lượng, cơ cấu chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước. Bộ phận tinh hoa, hiền tài còn ít, chuyên gia đầu ngành thiếu, đội ngũ kế cận hẫng hụt. Chưa có nhiều tập thể khoa học trong nước mạnh. Hoạt động nghiên cứu khoa học thiếu gắn bó mật thiết và chưa đáp ứng yêu cầu đa dạng, phong phú của sản xuất, kinh doanh, đời sống. Khoa học tự nhiên và công nghệ còn chậm trễ, bất cập. Khoa học xã hội và nhân văn, hoạt động nghiên cứu lý luận thiếu khả năng dự báo và định hướng, chưa giải đáp được nhiều vấn đề thực tiễn đòi hỏi; chưa có chủ trương, chính sách đúng tầm để đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút trí thức trong nước và trí thức kiều bào.

BCHTƯ khẳng định: Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó trách nhiệm của Đảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định, đồng thời cũng là vinh dự, bổn phận của chính trí thức. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng được đội ngũ trí thức có chất lượng cao, số lượng đông đảo và cơ cấu hợp lý, tiến tới ngang tầm với trình độ của trí thức trong khu vực và thế giới. Bồi đắp sự gắn bó vững chắc giữa Đảng với trí thức, giữa trí thức với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân- trí thức.

Thay mặt Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trung Dân, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã khai cảm ơn sự giúp đỡ của giáo viên và sự có mặt đông đủ của các cán bộ Đảng viên. Thông qua lớp học này, Ban tuyên giáo của Đảng ủy có chương trình tiếp tục phổ biến 2 nghị quyết quan trọng này tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty khí để biết và thực hiện Nghị quyết của Đảng.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên