PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam phát huy kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ; phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21/7/2023, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS/Đảng ủy TCT) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội TCT; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng ủy TCT; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trưởng các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy TCT; các đồng chí Chánh văn phòng, Trưởng/Phụ trách các Ban/Trung tâm thuộc Cơ quan Điều hành TCT; các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị/Giám đốc các công ty thành viên Tổng công ty. 

 

Đảng ủy PV GAS tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X

 

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham gia đoàn công tác của Đảng ủy Tập đoàn còn có đồng chí Bùi Thị Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông - Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn và đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn.

 

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, chủ trì Hội nghị nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ TCT. Đồng chí nhấn mạnh: “Hội nghị là dịp để cùng nhau nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, từ đó xác định các mục tiêu cơ bản, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại”. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan thảo luận, cho ý kiến về các nội dung, vấn đề nêu trong các văn bản dự thảo; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT từ đầu nhiệm kỳ đến nay gắn với kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ X.

 

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nửa nhiệm kỳ qua

 

Hội nghị thống nhất đánh giá, từ sau Đại hội X của Đảng bộ TCT đến nay, tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong đó có ngành Dầu khí. Tuy nhiên, bằng ý chí, quyết tâm và tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động", Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT đã thể hiện trách nhiệm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quán triệt các chương trình/kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, các chương trình/ kế hoạch hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Đảng ủy PVN, Đảng ủy PV GAS thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Chương trình công tác toàn khóa, hằng năm của Đảng ủy; Thực hiện tốt việc cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình/kế hoạch hành động của cấp trên thành nghị quyết, chương trình/kế hoạch hành động của cấp mình; Thường xuyên chỉ đạo chính quyền giải quyết/đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác cán bộ, đầu tư, cơ chế, chính sách, giá khí,... để ổn định và phát triển đơn vị. 

Nhìn một cách tổng thể, trong nửa nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ X đạt kết quả tích cực và khá toàn diện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức to lớn. Các nhiệm vụ, giải pháp về sản xuất kinh doanh đề ra trong Nghị quyết Đại hội được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả với đa số chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội thông qua đều đạt và vượt so với giữa nhiệm kỳ, một số chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ. Trong đó nổi bật là việc hoàn thành công tác xây dựng lắp đặt và đang tiến hành chạy thử chuỗi dự án LNG tại Thị Vải, hoàn thành việc tiếp nhận chuyến tàu LNG đầu tiên về Việt Nam, đánh giá dấu bước ngoặt trong lịch sử phát triển PV GAS; đảm bảo duy trì vận hành an toàn, liên tục và có hiệu quả các hệ thống công trình khí; hoàn thành vượt mức so với mục tiêu giai đoạn với sản lượng LPG trên 2 triệu tấn/năm, chiếm giữ 65-70% thị phần bán buôn toàn quốc; Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ trung bình đạt 57% vượt mức rất cao so với mục tiêu trên 20%. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khí được đẩy mạnh: hoàn thành đưa vào vận hành các công trình Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2 và Sao Vàng Đại Nguyệt (năm 2020); hoàn thành công tác xây dựng, chạy thử và đưa vào vận hành kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải (7/2023); ký kết hợp tác và góp vốn thành lập Công ty kho cảng LNG Sơn Mỹ năm 2022, trao giấy chứng nhận đầu tư và nhà đầu tư của Dự án năm 2023, … Tổ chức, bộ máy của Tổng công ty được sắp xếp từng bước phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và quá trình tái cơ cấu. Công tác quản trị doanh nghiệp được tăng cường, nâng cao …

 

Hội nghị đã nghe các tham luận về Công tác cán bộ tại PV GAS và Sự cần thiết của việc xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo cho sự phát triển của PV GAS

 

Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các mặt công tác khác cũng đã được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 4/4 chỉ tiêu hằng năm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị do Đại hội đề ra, cụ thể: Trên 50% tổng số tổ chức đảng (chi, đảng bộ) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Bình quân mỗi năm kết nạp trên 25 đảng viên mới; Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm: “Đẩy mạnh tự kiểm tra; giám sát mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Các tổ chức chính trị - xã hội Tổng công ty có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động; tham gia hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tuyên truyền, phổ biến và lan tỏa hệ giá trị Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS.

Bên cạnh ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ tiêu sản lượng khí thu gom và cung cấp chỉ đạt 80% mục tiêu giai đoạn, bằng 88% kế hoạch hằng năm; công tác đầu tư xây dựng đạt 50% mục tiêu phương án cơ sở; việc thực hiện các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ khí đối với hộ công nghiệp chưa đạt kết quả như mong muốn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị như PV PIPE, PV COATING còn nhiều khó khăn, thiếu bền vững. Những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, giá khí chưa được tháo gỡ triệt để. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở chuyển biến chậm, v.v…

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả to lớn mà Đảng bộ PV GAS đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng chí khẳng định: “Những kết quả to lớn và toàn diện mà PV GAS đạt được giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa hết sức to lớn; chứng tỏ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PV GAS lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực sự đi vào cuộc sống; minh chứng cho năng lực lãnh đạo cấp ủy, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng như sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trực thuộc; tiếp tục khẳng định vai trò của PV GAS - một trong những đơn vị trụ cột của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; tạo tiền đề vững chắc để PV GAS không những thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn phát triển bền vững”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã thay mặt Đảng bộ và người lao động Tổng công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, đồng thời cam kết: Đảng bộ và Tổng công ty đã đoàn kết sẽ càng đoàn kết hơn nữa, đã nỗ lực sẽ càng nỗ lực hơn nữa, với trách nhiệm chính trị và quyết tâm cao nhất, thực hiện tốt hơn những chỉ đạo và niềm tin được trao gửi, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đã đề ra; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo Tổng công ty phát triển bền vững, xứng đáng với sự kỳ vọng của của lãnh đạo Tập đoàn và các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của PV GAS.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS khẳng định nỗ lực và quyết tâm cao nhất để thực hiện thành công Nghị quyết đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS khẳng định Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ PV GAS có ý nghĩa rất quan trọng để Đảng ủy TCT hoàn thành mục tiêu đề ra của toàn nhiệm kỳ, đồng thời sẵn sàng bước tiếp những bước dài hơn, mang tính bản lề để PV GAS vươn lên tầm cao mới. Phát huy kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm, Hội nghị biểu thị sự thống nhất và quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2020-2025, từng bước thực hiện mục tiêu tổng quát được Đại hội Đảng bộ TCT đề ra: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, chuyên nghiệp; phát triển PV GAS lớn mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - tồn trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn; Phát huy hiệu quả vai trò đơn vị duy nhất của Tập đoàn trong nhiệm vụ phân phối kịp thời, an toàn, hiệu quả toàn bộ nguồn khí thu gom trong nước và bao tiêu toàn bộ sản phẩm LPG từ các nhà máy sản xuất của Tập đoàn;

Tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế”. 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên