PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Đảng bộ PV GAS hướng tới Đại hội đại biểu điểm ngành Dầu khí

Thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy tập đoàn đã đến làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam. 

Dẫn đầu đoàn công tác là đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn. Tham gia Đoàn còn có các cán bộ: đ/c Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn; đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đ/c Đặng Thị Hà Châu - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn; đ/c Nguyễn Thị Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đ/c Đinh Thị Hồng Thúy - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Tiếp đoàn, về phía Đảng ủy PV GAS có các vị lãnh đạo: đ/c Nguyễn Sinh Khang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Dương Mạnh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đ/c Phạm Đăng Nam – Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, Chánh/Phó Văn phòng Đảng ủy PV GAS.

Buổi làm việc có nội dung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 2020 của Đảng bộ PV GAS; tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ PV GAS.

Phát biểu của Bí thư Đảng ủy PV GAS Nguyễn Sinh Khang

 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Sinh Khang và Thường vụ Đảng ủy PV GAS đã báo cáo chi tiết các nội dung cho đoàn công tác. Về kết quả công tác năm 2019, PV GAS đã xuất sắc hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống khí, cấp khí liên tục cho khách hàng; hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 6-45%, trong đó sản lượng LPG kinh doanh về đích trước kế hoạch 03 tháng; các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 21-70%, về đích trước kế hoạch 2-3 tháng, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước. PV GAS đứng trong Top đầu các đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong Tập đoàn (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 24%, trên vốn điều lệ đạt 64%, nợ phải trả/tổng tài sản 20%); tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng trên 60% thị phần LPG cả nước; hoàn thành việc chi cổ tức năm 2019 với mức chi là 43%, trong đó chi phần còn lại của năm 2018 chuyển sang là 33%, tạm ứng của năm 2019 là 10% (kế hoạch năm 2019 là 30%), tiếp tục là một trong những đơn vị có tỷ lệ chia cổ tức ổn định và ở mức cao trên thị trường chứng khoán; được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá cao.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ PV GAS hiện có 18 tổ chức cơ sở Đảng gồm: 11 Đảng bộ cơ sở (52 chi bộ trực thuộc), 04 chi bộ cơ sở và 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy TCT, với tổng số 923 đảng viên. Trong năm 2019, Đảng ủy PV GAS đã tổ chức nghiêm túc các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, Tập đoàn và đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tập đoàn; Quan tâm lãnh đạo và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng (tổ chức các hội nghị phổ biến các Nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên, cùng cấp; chuyên đề năm 2019 theo Chỉ thị 05; tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác đại hội đảng các cấp....)

Về công tác cán bộ, toàn Đảng bộ đã bầu/bổ nhiệm, bầu lại/bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm/tiếp nhận và bổ nhiệm 49 cán bộ; kết nạp được 31 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức 46 đồng chí; làm thủ tục phát Thẻ Đảng viên cho 60 đồng chí; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí.

Đảng ủy PV GAS cũng tổ chức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách nghiêm túc; Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy, UBKT Đảng ủy. Thực hiện kiểm tra trực tiếp 15/17 tổ chức đảng và 15 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy trực thuộc. Năm 2019, PV GAS có 20 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ“ và 175 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ“.

Phát biểu của đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN

 

Quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Trong năm 2020, Đảng uỷ PV GAS đã Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 437-NQ/ĐU ngày 17/02/2020 của Đảng ủy Tập đoàn; triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của PV GAS, cụ thể như: Triển khai các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với Quy hoạch ngành công nghiệp khí Việt Nam làm cơ sở để phát triển bền vững; Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh an toàn các công trình khí; Cung cấp khí tối đa cho các khách hàng trong điều kiện có thể; tìm kiếm cơ hội, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tiêu thụ LPG, đặc biệt tại miền Bắc và miền Trung, đẩy mạnh phát triển bán lẻ LPG.

PV GAS cũng sẽ tập trung phấn đấu đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm như: Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải; dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt; giai đoạn 2 dự án đường ống dẫn khí NCS2 điều chỉnh; Hoàn thành quyết toán dự án GPP Cà Mau và dự án đường ống dẫn khí NCS2 điều chỉnh - giai đoạn 1.

 

Đồng chí Dương Mạnh Sơn, TGĐ PV GAS báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội

 

Trong năm, PV GAS sẽ bám sát và chủ động làm việc với cấp có thẩm quyền phê duyệt Mô hình ngành công nghiệp khí sau năm 2020; Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; cơ chế giá khí, cước phí nguồn hiện hữu cũng như nguồn mới; Tích cực làm việc với các hộ tiêu thụ về các vấn đề liên quan đến hợp đồng tiêu thụ khí (sản lượng, nguồn, giá,…); Tổ chức nghiên cứu/thực hiện các giải pháp cung cấp khí/LNG bổ sung cho sản lượng thiếu hụt, đặc biệt khu vực Thái Bình sau năm 2023 và miền Đông Nam Bộ trước năm 2023; chuẩn bị nguồn và thị trường tiêu thụ LNG; hoàn thiện xây dựng Đề án nghiên cứu phát triển tổng thể hệ thống hạ tầng nhập khẩu LNG.

Các nhiệm vụ trọng tâm khác bao gồm: Hoàn thiện công tác quản trị; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí tối thiểu từ 5-10%; tích cực thu hồi công nợ quá hạn; tổ chức kiểm tra, giám sát;... để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, PV GAS sẽ tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty (giải thể, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất, thành lập mới; tái cấu trúc kinh doanh;...) phù hợp với kế hoạch được PVN phê duyệt và Chiến lược phát triển Tổng công ty; Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm quản lý nội bộ của Tổng công ty để phù hợp với các quy định mới của pháp luật, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tình hình thực tiễn tại Tổng công ty; Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và 30 năm ngày thành lập Tổng công ty.

Bên cạnh nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng uỷ PV GAS chú trọng trên tất cả các mặt như: Công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể;...

 

Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ PV GAS khoá X – Đại hội điểm của Đảng bộ PVN

Tại Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ PV GAS vinh dự được chọn tổ chức Đại hội điểm, mở màn cho các đại hội cấp Đảng bộ trực thuộc của Đảng bộ PVN. Ngay lập tức, vào ngày 27/11/2019, Đảng ủy PV GAS đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III. 

Đảng uỷ PV GAS đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ Đảng chuẩn bị và triển khai tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, đại hội của 52 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở của PV GAS được tiến hành từ ngày 15/01/2020, hoàn thành trong tháng 02/2020; Đại hội của 18 chi/đảng bộ cơ sở/trực thuộc Đảng bộ PV GAS tiến hành từ ngày 20/01/2020, hoàn thành trước ngày 26/03/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ PV GAS dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4/2020. 

Đến nay, Đại hội điểm - Đại hội Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu vào ngày 20/01/2020 đã thành công tốt đẹp và đã có 27/52 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 3/11 đảng bộ cơ sở, 3/4 chi bộ cơ sở, 1/3 chi bộ trực thuộc Đảng ủy PV GAS tiến hành thành công đại hội.

Đảng ủy PV GAS xác định Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị trọng đại, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ, toàn Đảng bộ PV GAS; đã và đang khẩn trương chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện để tiến hành Đại hội theo kế hoạch với việc thành lập các tiểu ban giúp việc và tổ chức đại hội; tập trung nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị như xây dựng văn kiện, làm tốt công tác nhân sự, công tác tổ chức... theo đúng chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn…

 

Các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc

 

Thường vụ Đảng ủy PV GAS đã báo cáo với đoàn công tác: nhìn chung, công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm đang được tiến hành đúng tiến độ, đảm bảo quy mô, chất lượng và thành công của Đại hội, trên cơ sở thực hành tiết kiệm, lựa chọn những đảng viên có uy tín nhất để bầu vào cấp ủy và tập trung ý chí của toàn Đảng bộ. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã khẳng định vai trò tiên phong xuất sắc của PV GAS trong sự nghiệp của ngành Dầu khí, Đảng bộ PV GAS là một trong những Đảng bộ xuất sắc điển hình của toàn Đảng bộ PVN. Việc giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội điểm cho Đảng bộ PV GAS chứng thực niềm tin tưởng và kỳ vọng của Đảng ủy Tập đoàn, được Đảng ủy PV GAS triển khai chuẩn bị một cách nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng, cập nhật các nội dung và yêu cầu đề ra. Đảng ủy Tập đoàn hết sức ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ hết mức để Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của PV GAS sẽ thực sự là hình mẫu chuẩn mực, điểm nhấn cho các đại hội đảng trong toàn ngành Dầu khí, đóng góp cụ thể những thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh và các thành viên trong đoàn công tác cũng đã có một số ý kiến chỉ đạo, góp ý để quá trình chuẩn bị cho Đại hội cũng như các chương trình, kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 được hoàn thiện, đánh dấu sức mạnh tổng thể, đoàn kết của tập thể lãnh đạo của PV GAS nói riêng, toàn ngành nói chung được phát huy hiệu quả trong thời gian tới. Đoàn công tác đã thể hiện niềm tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp.
 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên