PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas), sáng ngày 17/4/2014, PV Gas đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại tòa nhà PV Gas Tower, Tp. Hồ Chí Minh.                      

Tham dự cuộc họp có các vị đại biểu: ông Đỗ Manh Tuấn, Vụ Phó Vụ Kinh tế ngành – Văn phòng Chính phủ; về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có các ông: Nguyễn Thanh Liêm – thành viên HĐTV; Nguyễn Quốc Thập và Lê Minh Hồng – Phó Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, PVN và các đơn vị bạn; 674 cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ 98,44% cổ phiếu PV GAS. Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam có các vị lãnh đạo HĐQT, ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc và thành viên.                       
Tại cuộc họp, PV GAS đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung:
- Bầu thành viên HĐQT;
−     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014;
−     Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014;
−     Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014;
−     Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2013 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2014 của HĐQT, BKS;
Đoàn Chủ tịch cuộc họp đã giành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chấp vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan, khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước.                     
Với tỷ lệ cổ đông tán thành đều từ trên 99% đến 100%, tất cả các nội dung nêu trên đã được cuộc họp thông qua. Trong đó, cuộc họp đã thông qua việc ông Lê Như Linh giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP và trở thành vị Chủ tịch HĐQT mới của Tổng Công ty.                      
Cũng tại cuộc họp, đã diễn ra Lễ ký các Hợp đồng của Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA PV GAS
Năm 2013, PV Gas đã chủ động nhìn nhận, đánh giá được những trở ngại và có giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Phát huy đầy đủ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV PV Gas, kết hợp tận dụng tốt những cơ hội, sự hỗ trợ, chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự ủng hộ của các khách hàng, các cổ đông trong và ngoài nước, PV Gas đã vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thành công kế hoạch 2013 hết sức ấn tượng: đảm bảo hệ thống khí vận hành an toàn, ổn định; hoàn thành và đưa vào vận hành kho LPG lạnh Thị Vải, hệ thống thu gom khí Rồng - Đồi Mồi mở rộng, tiếp nhận thành công khí từ mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, góp phần tăng thêm nguồn khí cung cấp và chủ động trong kinh doanh LPG; hầu hết các chỉ tiêu đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, đặc biệt là một số chỉ tiêu đã về đích trước thời hạn từ 2 đến 5 tháng (Lợi nhuận đã về đích trước 5 tháng, nộp ngân sách nhà nước - trước 4 tháng, doanh thu - trước 2 tháng, sản lượng LPG - trước 2 tháng, sản lượng khí khô - trước 15 ngày); giá cổ phiếu của PV Gas tăng cao và ổn định trên sàn giao dịch chứng khoán (giá trị vốn hóa trên thị trường gần 6 tỷ USD); thương hiệu của PV Gas ngày càng lớn mạnh trong và ngoài nước, tiếp tục là một trong số các đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như trên sàn giao dịch chứng khoán về lợi nhuận; đóng góp đáng kể vào ngân sách Quốc gia, góp phần cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô của cả nước.
Căn cứ kế hoạch năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Tổng Công ty Khí Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, với kết quả đạt được như sau:
                      

   Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và thanh tra bảo vệ luôn được PV GAS tăng cường, đảm bảo hệ thống công trình khí hoạt động an toàn, liên tục với tổng số giờ làm việc an toàn trong năm là trên 6,2 triệu giờ. Các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV Gas hoạt động an toàn, không vi phạm qui định về môi trường, không để sự cố nghiêm trọng nào xảy ra.
                             

PV GAS đã đảm bảo các hệ thống khí vận hành an toàn, liên tục; hoàn thành và nhận chứng chỉ nâng công suất vận hành đường ống Nam Côn Sơn (NCS) lên 22 triệu m3 khí/ngày từ tháng 5/2013; đáp ứng nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào để ản xuất gần 40% sản lượng điện cả nước, 70% nhu cầu phân bón toàn quốc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực quốc gia.
PV GAS cũng đã cung cấp ra thị trường 1.060.811 tấn LPG, bằng 115% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2012, tương ứng với doanh thu 21.573 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch năm; cung cấp cho khách hàng 62.200 tấn Condensate, bằng 123% kế hoạch năm, tương ứng với doanh thu 460 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch năm. Các hợp đồng mua bán khí đã được PV Gas rà soát, ký kết đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, cấp khí với nỗ lực tối đa cho khách hàng.  Hoạt động vận chuyển khí, kiểm soát chất lượng - hao hụt sản phẩm khí đều tuân thủ nghiêm túc theo qui định của Tập đoàn/PV Gas và đáp ứng yêu cầu của khách hàngKết quả, PV GAS đã vận chuyển gần 6.287 triệu m3 khí, tương ứng với 2.438 tỷ đồng doanh thu, bằng 117% kế hoạch năm; vận chuyển 178.550 tấn Condensate Nam Côn Sơn, đáp ứng 100% yêu cầu của khách hàng, đạt trên 30 tỷ đồng doanh thu, bằng 121% kế hoạch năm.                                                         
Công tác bảo dưỡng sửa chữa ngăn ngừa, thường xuyên, đột xuất, kiểm định hiệu chuẩn, phóng thoi được triển khai theo kế hoạch, đúng qui trình, có chất lượng và đảm bảo hệ thống/công trình/nhà máy hoạt động ổn định, liên tục, trong đó, các đợt BDSC đều kết thúc sớm so với kế hoạch. Tổng số đầu việc BDSC PV GAS đã thực hiện trong năm 2013 là 3.718, trong đó bảo dưỡng ngăn ngừa là 2.165, đột xuất là 1.460 và thường xuyên, kiểm định hiệu chuẩn là 93. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực, bám sát kế hoạch và đảm bảo nguồn vốn cho dự án.  Hoạt động của các công ty con, liên kết được triển khai tích cực và nhận được nhiều hỗ trợ từ Công ty mẹ .
     Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đầu tư, phát huy sáng kiến, sáng chế được quan tâm đặc biệt và không ngừng đẩy mạnh, tiếp tục được phát động đến từng đơn vị, bộ phận, người lao động và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực. Theo thống kê sơ bộ, số lượng sáng kiến, sáng chế năm 2013 không thấp hơn so với năm 2012 và làm lợi cho Tổng công ty hàng trăm tỷ đồng (năm 2012 có 81 sáng kiến được công nhận).
Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, lao động tiền lương, chế độ chính sách được thực hiện đúng qui định cũng như chỉ đạo của Tập đoàn. PV GAS đã hoàn thành giải thể PSCC, chuyển PV Gas Cylinder thành đơn vị trực thuộc của PV Gas South, niêm yết cổ phiếu của PV Coating lên sàn giao dịch chứng khoán, tăng vốn điều lệ tại PV Pipe, mua phần vốn của PVC-MS và PVC-IC tại PV Pipe. Công tác đào tạo được thực hiện theo kế hoạch năm 2013 được PVN/PV Gas phê duyệt có hiệu quả; hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ đến năm 2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020. Tính đến hết ngày 31/12/2013, tổng số CBCNV của Công ty mẹ là 1.110 người, trong đó lao động nam chiếm 80%, nữ chiếm 20% và lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 60% (toàn TCT là 3.388 người). PV GAS đã tổ chức đào tạo/cử trên 6.495 lượt người tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước (đạt 140% kế hoạch năm) với kinh phí trên 24 tỷ đồng (chỉ bằng 96% kế hoạch năm).
 Công tác sử dụng và cung cấp dịch vụ tuân thủ các qui định hiện hành và bám sát chỉ đạo của Tập đoàn. Trong năm, việc sử dụng và cung cấp dịch vụ luôn được PV GAS và các đơn vị thành viên quán triệt, thực hiện nghiêm túc. PV GAS không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung chủ yếu vào các dịch vụ cốt lõi, không trùng lắp với các đơn vị trong ngành. Đó là vận chuyển khí và sản phẩm khí, cấp khí thấp áp, CNG cho công nghiệp, CNG/LPG cho giao thông vận tải và khu đô thị, sản xuất ống, bọc ống, cung cấp vỏ bình gas, cho thuê kho. Các dịch vụ này luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ của khách hàng và đóng góp vào doanh thu toàn Tổng công ty năm 2013 gần 7.000 tỷ đồng (chiếm 10%), tăng 20% so với năm 2012. Đối với lĩnh vực sử dụng dịch vụ, PV GAS luôn ưu tiên và sử dụng tối đa các dịch vụ trong ngành, đảm bảo tỷ trọng cao trên tổng nhu cầu (chiếm trên 67%). Dịch vụ sử dụng chủ yếu là thiết kế, mua sắm, xây dựng lắp đặt các công trình khí, bảo dưỡng sửa chữa, mua sắm vật tư trang thiết bị phục vụ vận hành, vận chuyển sản phẩm khí, bảo hiểm, kiểm định, giám định, nghiên cứu khoa học và đào tạo,... Giá trị sử dụng dịch vụ (thuê dịch vụ) cả năm 2013 là trên 2.700 tỷ đồng.
Chương trình hành động, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm đã được PV Gas xây dựng, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng Nghị quyết, Chương trình hành động, chủ trương của Tập đoàn cũng như của PV GAS về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo/điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tái cấu trúc, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí SXKD, giảm giá thành sản phẩm,... Từng cơ sở sản xuất và cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng/quý và báo cáo về Tổng công ty để có chỉ đạo kịp thời. Kết quả là trong năm, PV GAS đã tiết kiệm được trên 220 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch năm.
Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, theo đúng cam kết. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tương thân tương ái, PV GAS đã thể hiện trách nhiệm xã hội cao thông qua các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng. Năm 2013 nhiều hoạt động từ thiện, tài trợ giáo dục, thể thao, văn hóa, ủng hộ lũ lụt, thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa...đã được PV GAS triển khai hiệu quả, đúng đối tượng, góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội của Tập đoàn và cả nước. Tổng công ty đã tài trợ số tiền trên 73 tỷ đồng cho hoạt động quan hệ cộng đồng cùng 4 ngày lương của tất cả CBCNV Tổng công ty để ủng hộ cho các quỹ: Tương trợ Dầu khí, Vì thế hệ trẻ, Nghĩa tình đồng đội, ủng hộ đồng bào bị thiên tai….


     Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị PV GAS:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành;
- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban điều hành theo qui định/được mời để cùng Ban điều hành xử lý kịp thời các công việc; 
-  Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT;
-  Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tái cấu trúc PV Gas theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi; 
- Chỉ đạo rà soát tổng thể công tác đầu tư xây dựng, ưu tiên tập trung nguồn lực cho thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu quả;
- Chỉ đạo xây dựng và đưa vào áp dụng Văn hóa doanh nghiệp PV Gas, đảm bảo các hoạt động của PV Gas được thực hiện một cách chuyên nghiệp, xứng tầm; 
- Chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, tìm kiếm đối tác hợp tác chiến lược, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài có chuyên môn sâu và kinh nghiệm về lĩnh vực khí, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của PV Gas.
- Chỉ đạo việc ký kết Thỏa thuận với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa Tập đoàn và PV Gas, quy định quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong việc phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tập đoàn và PV Gas nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của Tập đoàn và PV Gas trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa Tập đoàn, PV Gas và các Đơn vị trong Tập đoàn.
Mục tiêu phấn đấu năm 2014 là: vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí hiện có, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư; cung cấp trên 9,5 tỷ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ, đảm bảo sản lượng LPG cung cấp chiếm trên 70% thị phần toàn quốc, doanh thu toàn PV Gas đạt trên 62 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đạt được kỳ vọng của cổ đông PV Gas.
CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2013
1.     Hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành kho LPG lạnh Thị Vải, tăng tính chủ động trong kinh doanh cũng như góp phần bình ổn thị trường LPG trong nước.
2.     Hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành cụm nén khí PM3-Cà Mau, tăng quyền nhận khí PM3 và sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam Bộ lên 6,2 triệu m3 khí/ngày; hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động dự án Rồng - Đồi Mồi mở rộng, góp phần bổ sung cho hệ thống khí Cửu Long trên 0,2 triệu m3 khí mỗi ngày; hệ thống khí Nam Côn Sơn hoàn thành nâng công suất vận hành lên 22 triệu m3/ngày đêm cùng kỷ niệm 10 năm vận hành an toàn và vận chuyển m3 khí thứ 50 tỷ; tiếp nhận nguồn khí mới Hải Thạch - Mộc Tinh từ bể NCS, góp phần tăng nguồn cung cho khu vực Đông Nam Bộ gần 2 tỷ m3 khí/năm.
3.     Hoàn thành công tác BDSC trong đợt dừng cấp khí hệ thống Nam Côn Sơn, Cửu Long và PM3-Cà Mau, đảm bảo an toàn và đưa vào vận hành các hệ thống khí trước thời hạn.
4.     Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm về lợi nhuận và nộp ngân sách sớm hơn từ 4 đến 5 tháng.
-------------------------------------
DỰ KIẾN CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2014
1.     Khởi công dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1, góp phần quan trọng trong việc tận thu nguồn khí trong nước.
2.     Khởi công dự án LNG 1MMTPA Thị Vải, mở đầu cho việc nhập khẩu khí để bổ sung cho nguồn khí trong nước ngày càng giảm.
3.     Khởi công các dự án cấp khí tại Thái Bình, góp phần quan trọng vào việc tận thu nguồn khí trong nước, để phát triển các dự án khí tại thị trường miền Bắc.
4.     Thực hiện BDSC lớn (TA) tại nhà máy GPP và kho cảng Thị Vải.                                         

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên