en-USvi-VN

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu: Đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) vừa kết thúc một năm hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nhưng hơn thế nữa, đây còn là một năm ghi dấu nhiều nỗ lực đổi mới của công ty để xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Năm 2016, mặc dù có nhiều khó khăn bên trong và ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) nhưng bằng sự nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo và tập thể người lao động, kết hợp với việc chủ động áp dụng các giải pháp cải tiến tối ưu hóa sản xuất, KVT đã đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của hệ thống công trình khí; Chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan thực hiện vận hành ổn định và liên tục hệ thống công trình khí, hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD; Tiếp nhận và xử lý hiệu quả toàn bộ lượng khí Cửu Long cấp về bờ.

Năm 2016, KVT đã hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng LPG, condensate, khí khô và doanh thu dịch vụ so với kế hoạch năm 2016 từ 19% đến 24%. Cụ thể, sản lượng condensate ước đạt 70 nghìn tấn, vượt 24%; sản lượng LPG 309,5 nghìn tấn, vượt 19%; sản lượng khí khô 1.575,3 triệu m3, vượt 21% và doanh thu vượt 108%; Độ tin cậy của hệ thống xử lý khí đạt 100%, độ tin cậy của các thiết bị ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi sản phẩm lỏng đạt 99,952 %.

Ngoài kết quả xuất sắc đã đạt được trong SXKD, đáng chú ý, trong năm qua KVT đã nỗ lực cải tiến, đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên mọi mặt hoạt động. Với công tác quản trị, KVT đã thực hiện tăng phân cấp, phân quyền ở mức cao hơn cho các Ban quản đốc, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý, cải thiện công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch hàng tháng, họp giao ban công ty hàng tuần. Mỗi tuần Giám đốc Công ty sẽ làm việc với toàn thể CBCNV của một bộ phận nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, cải tiến chất lượng công việc, giải đáp các tâm tư và truyền thông định hướng phát triển của công ty.

Công ty cũng hướng tới việc tạo ra không gian để thúc đẩy đam mê sáng tạo của người lao động; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất thông qua việc khen thưởng xứng đáng và thành lập các tổ chuyên gia để đánh giá các ý tưởng của CBCNV, xây dựng kênh thông tin thu thập ý tưởng người lao động. Từ đó tổ chuyên gia sẽ đánh giá các ý tưởng và đề xuất Ban Giám đốc các ý tưởng thực hiện được để triển khai. Với nhiều giải pháp được áp dụng, trong năm 2016 KVT đã có 45 sáng kiến về kỹ thuật đã được đánh giá (chưa tính các sáng kiến về cải tiến hoạt động của khối văn phòng và cải cách thủ tục hành chính); trong đó có 3 ý tưởng và sáng kiến có ý nghĩa lớn và lâu dài đối với hoạt động SXKD của KVT đã được thực hiện trong năm 2016 là: Tăng hàm lượng C2 trong LPG lên 5,5% tại GPP. Sáng kiến này mỗi năm đem lại lợi nhuận khoảng 40 tỷ cho PV GAS; Xử lý tạm thời tình trạng Flooding tại C-05 ở GPP, đem lại hiệu quả khoảng 30 tỷ/năm; Phương án chạy tàu đêm tại KCTV, hiệu quả thu được khoảng 8 tỷ/năm và tăng hiệu suất sử dụng cầu cảng thêm 11 giờ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy KVT “Con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng”, công ty đã tập trung mạnh cho công tác phát triển nguồn nhân lực: đào tạo đội ngũ cán bộ thật sự chuyên nghiệp, sử dụng đúng người đúng việc, tạo áp lực cạnh tranh để phát triển, mạnh dạn đưa ra các tiêu chuẩn và kiên quyết áp dụng, mạnh dạn xử lý những trường hợp yếu kém về năng lực, thái độ hoặc đi ngược lại với văn hóa doanh nghiệp (VHDN) của công ty.

Trong năm 2016, KVT bước đầu triển khai VHDN và hoàn thành sổ tay VHDN. Trong đó chủ yếu tập trung vào: văn hóa hội họp, chào hỏi, kỷ luật lao động, văn hóa khi giao tiếp với khách hàng xe bồn, văn hóa tại các bếp ăn, thói quen kiểm soát tiến độ công việc. Việc triển khai áp dụng VHDN tại KVT giúp CBCNV nhìn thấy rõ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của tập thể và những chuẩn mực hành vi mà các cá nhân phải cam kết thực hiện để tạo nền móng công ty phát triển bền vững. Trong thời gian tới, KVT sẽ tiếp tục hoàn thiện và làm sâu sắc hơn bản sắc văn hóa KVT với 3 giá trị cốt lõi “Kết nối  – Văn minh  – Trách nhiệm” dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó các cán bộ quản lý, đoàn thể phải có trách nhiệm gương mẫu và thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh, thúc đẩy xây dựng VHDN.

Trong công tác cán bộ, xác định công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là nội dung trọng yếu, góp phần chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý có tính kế thừa và phát triển, công ty đã quy hoạch chiến lược đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực từ 30 tuổi trở xuống để đào tạo, luân chuyển cho mục tiêu dài hạn 5-10 năm tới. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 dựa trên các tiêu chí về năng lực quản lý, chuyên môn, tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, sức khỏe và đặc biệt độ tuổi nhằm đảm bảo tính kế thừa giữa các thế hệ; Tập trung xây dựng tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý thật sự tâm huyết, có ý chí và quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển tổ chức, phải luôn gương mẫu, truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc Kết nối – Văn minh – Trách nhiệm, mở rộng bầu không khí dân chủ để người lao động được đóng góp ý kiến vì công việc chung.

Ngoài những nội dung trên, còn rất phần việc đã được rà soát, chấn chỉnh, đổi mới, tạo ra bước đột phá về chất ở KVT như: triển khai chương trình 5S trong toàn công ty, giúp mọi vị trí làm việc đều ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Công tác quản trị nhân sự được đổi mới theo hướng thật sự công khai, minh bạch, có tiêu chí rõ ràng để tạo động lực cho CBCNV phát triển nghề nghiệp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD. Rà soát, cải tiến hệ thống quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả song song với việc nâng cao tính thực thi. Công tác thi đua khen thưởng từng bước cải thiện dần tính công bằng, khách quan và dân chủ nhằm động viên khuyến khích những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động SXKD, cũng như trong công tác xây dựng VHDN. 

Bước sang năm 2017, KVT đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn, vận hành hiệu quả hệ thống công trình khí; phấn đấu hoàn thành 100% công việc bảo dưỡng ngăn ngừa, 95% công việc bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và đột xuất theo đúng tiến độ; Hoàn thành cơ bản hệ thống quản trị nguồn nhân lực theo hướng hiện đại phù hợp với tình hình hiện tại cũng như định hướng của KVT trong tương lai; Cải tiến mạnh mẽ hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả... Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, KVT triển khai tập trung vào 3 nhóm giải pháp chủ yếu là: Nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ nhân sự; cải tiến hệ thống quản lý, cách thức quản trị; đẩy mạnh triển khai VHDN.

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, đồng thời nỗ lực từng bước khắc phục, cải thiện những điểm còn hạn chế, phát huy những thế mạnh, không ngừng đôi mới, sáng tạo, toàn thể người lao động KVT đang thể hiện quyết tâm sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra, tiếp tục nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng để phát triển bền vững.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên