PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Chương trình hành động về bình đẳng giới, giai đoạn 2016 -2020

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện Chỉ thị của Đảng bộ Bộ Công Thương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Căn cứ những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) của Tập đoàn Dầu khí giai đoạn 2011 - 2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xây dựng và bắt đầu triển khai Kế hoạch hành động Bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

Chương trình nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng nội dung Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 1011 - 2020; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và CNVCLĐ về công tác bình đẳng giới, về sự cần thiết phải thúc đẩy bình đẳng giới vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí; Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Ban, đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí và phối hợp triển khai, bảm đảm các hoạt động thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và đúng tiến độ để ra; Việc triển khai chương trình hành động gắn với công tác vận động nữ CNVCLĐ, nhằm nâng cao năng lực, trình độ nữ CNVCLĐ, đảm bảo thực hiện tốt chính sách nữ, việc làm, thu nhập, tăng cường tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo quản lý. Mục tiêu tổng quát của Chương trình là “Giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ, đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG), giai đoạn 2011 -  2020”.     

Tiêu chí đầu tiên mà PVN hướng tới vẫn là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới; Phấn đấu tỷ lệ nữ trong quy hoạch đạt 25% trong tổng số cán bộ được quy hoạch; Tỷ lệ nữ  tham gia cấp ủy Tập đoàn là 15% trở lên;  lãnh đạo Tập đoàn là 20%, lãnh đạo các đơn vị thành viên là 25% trở lên. Phấn đấu đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 50% trở lên, tối thiểu có 1 cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên các cấp đạt 25 - 30% trở lên. Các công đoàn cơ sở có 30% nữ CNVCLĐ phấn đấu có lãnh đạo chủ chốt công đoàn là nữ hoặc có nữ là ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn. Để đạt được những con số tiêu chuẩn cao đó, PVN cũng phấn đấu đạt chất lượng cao về đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong đào tạo, bồi dưỡng.  Phấn đấu đến năm 2020, PVN có 100% lao động nữ được qua đào tạo nghề nghiệp; 30% nữ CNVCLĐ được đào tạo nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, quản  lý, tay nghề hàng năm.

Công tác BĐG tiếp tục không chỉ là những câu hô hào suông tại PVN, mà luôn gắn với các tiêu chí trong tuyên truyền, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. PVN yêu cầu: 100% các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục do các cấp đảm nhận không chứa nội dung định kiến giới; Đẩy mạnh lồng ghép BĐG trong hoạt động công đoàn thông qua nhiều hình thức sinh động, đạt hiệu quả tuyên truyền cao; Có 100% nữ CNVCLĐ được khám sức khỏe và chuyên khoa định kỳ hàng năm.

Nếu 2 giỏi là tiêu chí phát động phong trào nữ giỏi việc nước – đảm việc nhà, thì với toàn bộ Tập đoàn, PVN cũng yêu cầu việc bảo đảm BĐG trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình. Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam; Vận động mỗi gia đình CNVCLĐ nên có đủ hai con, không lựa chọn giới tính khi sinh, phấn đấu giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên.

Nâng cao nhận thức và năng lực hoạt động công tác BĐG ở từng đơn vị - đó là yêu cầu mà PVN đã đề ra từ nhiều năm qua. Trong giai đoạn mới, PVN tiếp tục nêu tiêu chí: Đảm bảo 100%  cán bộ làm công tác VSTBPN tại các đơn vị được tập huấn kiến thức BĐG; Có 100% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn các nội dung về BĐG, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; Tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm. 

Ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc PVN, Trưởng Ban Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ PVN đã khẳng định: “Những nội dung chính của Chương trình hành động được PVN đề ra hết sức cụ thể, thiết thực và nhận được sự hưởng ứng từ tất cả các đơn vị thành viên. Trong giai đoạn 2016 – 2020, nội dung hành động chính nhất sẽ là:  Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về BĐG; Nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch”.

 Giải pháp thực hiện Chương trình ở cấp Tập đoàn sẽ là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác BĐG; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 782-NQ/TV của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường công tác cán bộ nữ trong tình mới; Đưa các mục tiêu BĐG vào kế hoạch phát triển của Tập đoàn Dầu khí theo từng giai đoạn và hiện thực hóa trong công tác quy hoạch cán bộ, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hàng năm của các cấp, các tổ chức chính trị xã hội; Thực hiện ưu tiên đề bạt cán bộ nữ nếu có cùng năng lực, trình độ với nam giới; Đa dạng hóa các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức về BĐG  phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, điều kiện làm việc, sinh hoạt; Từng bước mở rộng đối tượng được truyền thông, hướng đến đối tượng là nam giới và lãnh đạo; Tuyên truyền vận động chị em tích cực học tập nâng cao trình độ, tay nghề kịp thời đáp ứng yêu cầu mới; tự tin, vượt qua mọi khó khăn, mặc cảm, mạnh dạn khi được giao nhiệm vụ. Đối với các đơn vị thành viên Tập đoàn, PVN đã yêu cầu căn cứ Chương trình hành động về BĐG giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn để xây dựng Chương trình hành động ở cấp mình, triển khai phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của đơn vị.

Đặc biệt, PVN cam kết chú trọng công tác tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các tâp thể, cá nhân nữ xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có nhiều đóng góp cho công tác BĐG và phát triển phụ nữ; tích cực học tập nâng cao trình độ, tay nghề. 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên