PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Các tài liệu cập nhật của Chi hội Dầu khí Việt Nam

1. Điều lệ Hội Dầu khí Việt Nam

2. Quy chế quản lý tài chính kế toán của Hội Dầu khí Việt Nam

3. Đơn xin tham gia

4.Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi hội

5.Quy chế quản lý tài chính của các Chi hội dầu khí thuộc Hội DKVN

6.Ban chấp hành Chi hội dầu khí TPHCM (2017-2020)

7.Tự ứng cử BCH hội khóa III

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên