PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Công đoàn PV GAS phát động phong trào “Lao động Sáng tạo”

Chào mừng tuổi 25 của PV GAS, mừng 20 năm PV GAS đưa thành công dòng khí đầu tiên vào bờ, Công đoàn PV GAS đã triển khai các chương trình thi đua, động viên người lao động tích cực lao động cống hiến. Ngay từ những ngày đầu năm, Công đoàn đã phát động phong trào “Lao động Sáng tạo” đến từng đơn vị công đoàn trực thuộc.

Những năm qua, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến trong Tổng Công ty ngày càng phát triển lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm nhiều tỷ đồng cho Nhà nước, đặc biệt là những sáng kiến, cải tiến trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật công nghệ, các giải pháp hợp lý hóa trong công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa công trình khí và công tác quản lý an toàn - phòng chống cháy nổ. Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật của Tổng Công ty từng bước trưởng thành, nắm vững và làm chủ hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên ngành khí. 

Trong giai đoạn 2011-2013, trong toàn Tổng Công ty có hàng trăm sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở với giá trị làm lợi lên đến hơn sáu trăm tỷ đồng; 31 sáng kiến, giải pháp được công nhận cấp Tổng công ty, 64 sáng kiến/giải pháp được công nhận cấp Tập đoàn, 54 sáng kiến nhận được Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong đó, nổi bật là các sáng kiến như “Vận hành Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố ở lưu lượng thấp hơn so với thiết kế” tại Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, giúp tăng thu hồi được 335 tấn LPG, 100 tấn Condensate mỗi ngày trong thời gian lưu lượng khí vào nhà máy giảm, mang lại hiệu quả tương đương 270.000 USD/ngày. Sáng kiến này làm tăng tính linh hoạt và hiệu quả cho nhà máy khi vận hành ở các chế độ khác nhau, phù hợp với các biến động khai thác khí ngoài khơi. Sáng kiến “Đồng bộ kết quả khảo sát ROV với kết quả phóng pig để xác định tọa độ các điểm khuyết tật theo kết quả phóng pig của Đường ống PM3 – Cà Mau” của Công ty Khí Cà Mau đã làm lợi 22,5 tỷ đồng. Sáng kiến “Lắp đặt hệ thống phun sương cho két làm mát cụm máy nén đầu vào K-1011A/B/C/D tại GPP Dinh Cố” của Công ty Chế biến khí Vũng Tàu làm lợi 15,8 tỷ đồng.

Năm 2014, toàn Tổng công ty có 82 sáng kiến, cải tiến đăng ký tham gia phong trào, trong đó trên 65 sáng kiến, cải tiến được Công đoàn Tổng công ty công nhận, khen thưởng, cụ thể như sau:

• Công ty Chế biến khí Vũng Tàu:  14 sáng kiến 

• Công ty Khí Cà Mau:           8 sáng kiến

• Công ty Dịch vụ Khí:           7 sáng kiến

• Công CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam:           7 sáng kiến

• Công ty Tư vấn Quản lý Dự án Khí:           7 sáng kiến 

• Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam:     6 sáng kiến

• Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ:           4 sáng kiến

• Công ty cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí: 3 sáng kiến

• Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn:           2 sáng kiến

• Công ty Kinh doanh khí 2 sáng kiến

• Ban quản lý dự án Nhà máy Xử lý khí Cà Mau          2 sáng kiến

• Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc:           1 sáng kiến

•   Ban Kỹ thuật Sản xuất:          1 sáng kiến

• Ban Điều độ khí:           1 sáng kiến

Trong đó, 8 sáng kiến được trình lên Hội đồng KHCN Tổng Công ty để tiếp tục bình xét, khen thưởng. Tất cả các sáng kiến trên đều đã được áp dụng trong thực tiễn với số tiền làm lợi là 840.204 USD và 38 tỷ đồng (tương đương 56 tỷ đồng). Ngoài ra các sáng kiến còn mang lại những lợi ích vô hình khác mà không thể tính được bằng tiền, như nâng cao hiệu quả công tác an toàn, bảo vệ môi trường; giúp các cán bộ kỹ thuật làm chủ được công nghệ, thiết bị; nâng cao thương hiệu của PV GAS đối với khách hàng khi đảm bảo cung cấp sản phẩm liên tục, đúng chất lượng đã cam kết; khuyến khích tính sáng tạo, thi đua của CBCNV, đặc biệt là lực lượng trẻ của PV GAS…

Để góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của PV GAS năm 2015 được Tập đoàn giao, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách thiết thực, hiệu quả, Ban Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty đã tiếp tục phát động và kêu gọi toàn thể CBCNV tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động Sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến trong năm 2015.

Căn cứ mục đích, ý nghĩa và nội dung phong trào, Công đoàn PV GAS đã yêu cầu từng đơn vị đề ra những biện pháp phù hợp, xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình, tổ chức tuyên truyền phát động phong trào thi đua trong đơn vị. 

Để khen thưởng kịp thời các sáng kiến cải tiến, Tổng Công ty dự kiến sẽ có 2 đợt đánh giá trong năm, đề nghị các đơn vị tổng kết, đánh giá, khen thưởng phong trào tại đơn vị; báo cáo kết quả, đề xuất khen thưởng cấp TCT cho các tập thể, cá nhân về Ban KHCN Công đoàn Tổng công ty theo 2 đợt, đợt 1 trước ngày 30/05/2015 và đợt 2 trước ngày 04/11/2015.

Những sáng kiến cải tiến nổi bật nhất sẽ tiếp tục được đề nghị khen thưởng ở nhiều cấp, khẳng định vị thế của PV GAS – một trong những đơn vị có phong trào lao động sáng tạo sôi nổi nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên