PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS tham dự và chỉ đạo các Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đảng bộ cơ sở

Căn cứ Hướng dẫn số 29-HD/ĐU ngày 29/05/2023 và các công văn số 231/CV-ĐU ngày 09/6/2023, công văn số 232/CV-ĐU ngày 13/6/2023 của Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam về việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, 16 đảng bộ/chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ PV GAS đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 và sơ kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023. 
 

Trong các ngày từ 20 đến 26/6/2023, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tham dự các hội nghị sơ kết của Đảng bộ cơ sở Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT), Công ty Khí Cà Mau (KCM), Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam), Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PV Pipe).

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ của Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

 

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban Tổ chức nhân sự; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, đại diện Văn phòng Đảng ủy và các Ban chuyên môn của Tổng công ty (TCT). Bí thư Đảng ủy, BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty, Chi ủy các chi bộ và đảng viên của các Đảng bộ cơ sở đã tham gia Hội nghị với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn Chủ tịch đã trình bày dự thảo báo cáo “Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Sơ kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023”. Đánh giá chung về kết quả đạt được nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, các Đảng bộ đều nỗ lực hoàn thành và hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty; Đảng ủy đã triển khai lãnh đạo, chỉ đạo bám sát Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

Đoàn công tác của Đảng ủy PV GAS tại Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ - Đảng bộ cơ sở Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu

 

Các Hội nghị đều nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo từ các đảng viên trong Đảng bộ; các ý kiến đánh giá và góp ý của các thành viên Đoàn công tác và đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

Theo dõi sát sao các nội dung của các Hội nghị, đồng chí Bí thư Nguyễn Thanh Bình đã chúc mừng các Đảng bộ trực thuộc và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung và 6 tháng đầu năm 2023 nói riêng, trong bối cảnh chịu nhiều tác động bất lợi từ dịch bệnh, thị trường và kinh tế vĩ mô. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT khẳng định Hội nghị sơ kết này là dịp rất quan trọng, là cơ hội để lãnh đạo Tổng công ty gặp gỡ, trao đổi thông tin với tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao quá trình chuẩn bị Hội nghị kỹ lưỡng, đầy đủ và cơ bản nhất trí với các báo cáo, định hướng trong thời gian tới của các đơn vị. Đồng thời, đồng chí Bí thư cũng đã trao đổi, định hướng, chỉ đạo, gợi mở nhiều vấn đề quan trọng về yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho hoạt động của các đảng bộ trong thời gian tới. 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT PV GAS khảo sát thực tế công tác SXKD của Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam

 

Đồng chí Bí thư đề nghị các Đảng ủy trực thuộc căn cứ vào Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư để xác định rõ, thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ/chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước đó là: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị các đảng bộ cơ sở tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tại đơn vị theo Chương trình hành động số 23-CTr/ĐU ngày 07/02/2023 của Đảng ủy TCT theo hướng dân chủ, hiệu quả, sát thực tiễn; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và trong đơn vị; tăng cường quản lý đảng viên, thực hiện các giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng và quy trình; thực hiện đúng quy định về sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, chuyển sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. 

 

Đoàn công tác của Đảng ủy PV GAS chúc mừng thành công của Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ cơ sở Công ty Khí Cà Mau

 

Trong bối cảnh TCT có sự chuyển biến về chất từ vị thế độc quyền tự nhiên sang xu thế cạnh tranh, cùng với việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại TCT và một số đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục kế thừa, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; kiên quyết giữ vững đoàn kết, thống nhất, điều phối hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình lưu ý các đảng bộ cơ sở nghiên cứu, ban hành Nghị quyết chuyên đề đối với các lĩnh vực quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đối với công tác sản xuất kinh doanh của từng đảng bộ cơ sở, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng đã phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng cho các năm tiếp theo của các đơn vị như sau:  

Đảng bộ KVT cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận hành an toàn, hiệu quả các tài sản do KVT quản lý trong đó lưu ý việc tối ưu hệ thống để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của TCT. Trong thời gian tới, KVT cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt công tác chạy thử và tiếp nhận vận hành kho LNG Thị Vải. Về dài hạn, đề nghị KVT phối hợp chặt chẽ các Ban/Đơn vị của TCT trong việc quy hoạch lại kho cảng Thị Vải để tối ưu hóa mặt bằng triển khai các dự án trong tương lại của TCT cũng như phát triển các dịch vụ thuộc thế mạnh của đơn vị.

 

Đồng chí Bí thư đề nghị các Đảng ủy trực thuộc xác định rõ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng bộ/chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước

 

Đối với Đảng bộ CNG VN Việt Nam, Đồng chí Bí thư đề nghị Đảng ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị cần nhận thức rõ các thách thức và khó khăn trong thời gian tới, thống nhất định hướng: “Bên trong Quản trị, bên ngoài Thị trường” để thảo luận, thống nhất chủ trương và ra quyết định về các vấn đề liên quan ... Đối với các nhiệm vụ cụ thể, CNG Việt Nam cần bám sát khách hàng, diễn biến thị trường để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với TCT để cùng nghiên cứu, triển khai phương án cấp khí bổ sung cho khu vực Bắc bộ. Đồng thời, CNG Việt Nam lưu ý việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng và thị trường cho việc tiêu thụ LNG nhập khẩu từ tháng 7/2023. 

Tại Đảng bộ KCM, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị KCM tập trung công tác vận hành an toàn, hiệu quả các tài sản do đơn vị quản lý đồng thời xem xét tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và phát triển các dịch vụ thuộc thế mạnh. Ngoài ra, với vai trò đầu mối của TCT tại khu vực miền Tây Nam Bộ, KCM lưu ý việc tăng cường mối quan hệ công tác với địa phương, ban ngành và xây dựng hình ảnh thương hiệu của TCT nói chung và KCM nói riêng.

Đối với Đảng bộ PV PIPE, Đồng chí Bí thư đề nghị Đảng bộ chỉ đạo đơn vị tập trung chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng các điều kiện (hồ sơ, năng lực sản xuất, nhân sự…) để sản xuất ống cho dự án Lô B-Ô Môn. Bên cạnh đó, PV Pipe cần chú trọng thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hợp tác với các đơn vị trong ngành để tham gia các dự án liên quan đến điện gió. TCT đề nghị PV Pipe thường xuyên rà soát định mức sản xuất, tối ưu việc sử dụng/phân bổ nhân sự phù hợp với khối lượng công việc tại từng giai đoạn/nhu cầu của thị trường, khách hàng, thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu.

Sau thời gian làm việc hết sức tích cực, các hội nghị “Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ & Sơ kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023” đã thành công tốt đẹp. Các đảng bộ trực thuộc đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của đồng chí Bí thư – Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác; xác định đây là dịp để Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở cùng toàn thể đảng viên – người lao động nhìn nhận lại chặng đường nửa nhiệm kỳ đi qua, ghi nhận những việc đã làm được, cũng như những hạn chế để khắc phục. 

Với tinh thần quyết tâm được truyền tải, tin tưởng rằng nửa nhiệm kỳ tiếp theo, tập thể các đảng bộ trực thuộc cũng như toàn Đảng bộ PV GAS sẽ phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, không ngừng đổi mới, hành động và tiếp tục góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên