en-USvi-VN

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Đại hội đồng Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Bình khí Dầu khí Việt Nam

Nhằm từng bước triển khai hoàn thiện tổ chức của Tổng Công ty Khí Việt Nam, lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam đã thống nhất chủ trương và phối hợp với các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gồm: Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam xây dựng đề án thành lập Công ty Cổ phần Bình khí Dầu khí Việt Nam. Ngày 23/6/2010, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Bình khí Dầu khí Việt Nam đã triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông sáng lập Công ty. Đến dự cuộc họp có các đại biểu: ông Phan Quốc Nghĩa, Thành viên HĐTV Tổng Công ty Khí Việt Nam, ông Nguyễn Trung Dân, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam, ông Trần Văn Nghị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam, ông Đỗ Thành Hưng, đại diện Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, Công đoàn và Đoàn thanh niên của 3 cổ đông sáng lập là Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sáng lập đã công bố Biên bản về việc thành lập Công ty CP Bình khí Dầu khí Việt Nam; thông qua danh sách đại diện phần vốn góp của các cổ đông, Điều lệ Công ty; tiến hành bầu HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty; công bố kết quả bầu cử với 5 thành viên được bầu vào HĐQT, 3 thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát; thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sáng lập, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty mới được bầu đã tiến hành phiên họp đầu tiên của mình. HĐQT đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Trung Dân, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam vào vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm; bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Đệ (PV GAS) giữ chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty; bổ nhiệm ông Nông Văn Tiến (PV GAS) giữ chức Kế toán Trưởng Công ty. BKS Công ty đã nhất trí bầu ông Trần Minh Bằng (PVFC) vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

Theo Nghị quyết của Đại hội, Công ty sẽ mang tên: Công ty Cổ phần Bình khí Dầu khí Việt Nam, tên tiếng Anh: PETROVIETNAM GAS CYLINDER JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt: PVGas CYLINDER. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam, có trụ sở đăng ký tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dự kiến Công ty sẽ hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm: Sản xuất và kinh doanh các loại vỏ bình chứa Khí hóa lỏng (LPG), Khí nén thiên nhiên (CNG), Khí amoniac (NH3); Kinh doanh vật tư, thiết bị, linh kiện sử dụng cho bình Khí; Kinh doanh phân bón, hóa chất, gas; Bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, kiểm định, tái kiểm định các loại bình Khí và các lĩnh vực kinh doanh khác.

Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Xây dựng Công ty trở thành một Công ty kinh doanh đa ngành nghề, lấy sản xuất và kinh doanh bình Khí làm chủ đạo, địa bàn hoạt động rộng khắp trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh, thành phía Nam; Duy trì là Công ty hàng đầu Việt Nam trong việc sản xuất và cung ứng bình chứa Khí hóa lỏng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Vốn điều lệ của Công ty là 71.537.300.000 VND (Bảy mươi mốt tỷ năm trăm ba mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng). Cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần góp vốn vào Công ty bao gồm các pháp nhân sau: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS): 60%;Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC): 20%;Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV GAS South): 20%;

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông sáng lập đã giao cho HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty gấp rút xây dựng phương án kinh doanh (bao gồm cả kế hoạch SXKD 2010) trình các cổ đông sáng lập xem xét, phê duyệt; ổn định bộ máy quản lý, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa Công ty đi vào hoạt động ổn định.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Quốc Nghĩa, Thành viên HĐTV Tổng Công ty Khí Việt Nam đã đề nghị Công ty hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cùng PV GAS phát triển mạnh mẽ thị trường LPG, đưa ra những bình khí tốt nhất, giá cả cạnh tranh để duy trì vị trí dẫn đầu trong kinh doanh sản phẩm bình khí, chiếm lĩnh thị trường LPG bán lẻ. PV GAS cam kết sẽ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Công ty phát triển kinh doanh theo đúng pháp luật và Chiến lược phát triển ngành.

Ban Phát triển Nhân lực

Tổng Công ty Khí Việt Nam

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên