en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho hoạt động từ 01/01/2018 đến 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.

 

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên