en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP đã ký kết Hợp đồng soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 16/7/2019, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP đã ký kết Hợp đồng soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

  • Tên công ty thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  • Nội dung hợp đồng: Soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Ngày ký kết hợp đồng: 16/7/2019

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên