en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Thỏa thuận bán Condensate mỏ Thiên Ưng lô 04.3 & Bổ sung số 05 HĐ cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc

Công bố thông tin về việc thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Thỏa thuận bán Condensate mỏ Thiên Ưng lô 04.3 & Bổ sung số 05 Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc khu vực mỏ Bạch Hổ

Tài liệu tải về

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên