en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Thay đổi người nội bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Ngày 29/7/2019, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ký Nghị quyết số 68/NQ-KVN thông qua việc ông Nguyễn Mậu Dũng thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc PV GAS để nhận nhiệm vụ khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phân công.

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên