en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho bà Trần Thị Hoành Anh - Phó Ban Kế toán và Kiểm toán phụ trách công tác Kế toán của Tổng công ty và điều hành các hoạt động của Ban Kế toán và Kiểm toán cho đến kh

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên