PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

Báo cáo quản trị năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (30 Tháng Giêng 2018)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng- ông Lê Như Linh - Chủ tịch HĐQT PV GAS (24 Tháng Giêng 2018)

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (20 Tháng Giêng 2018)

CBTT Kết luận thanh tra Thuế tại Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (29 Tháng Mười Hai 2017)

Đăng ngày: 29 Tháng Mười Hai 2017

CBTT Kết luận thanh tra Thuế tại Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

CBTT Kết luận thanh tra Thuế tại Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP   

Tài liệu tải về

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Khí (27 Tháng Mười Hai 2017)

Đăng ngày: 27 Tháng Mười Hai 2017

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Khí

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Khí

Tài liệu tải về

Điều chỉnh kế hoạch 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (19 Tháng Mười Hai 2017)

Đăng ngày: 19 Tháng Mười Hai 2017

Điều chỉnh kế hoạch 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Điều chỉnh kế hoạch 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tài liệu tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - ông Lê Như Linh (19 Tháng Mười Hai 2017)

Đăng ngày: 19 Tháng Mười Hai 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - ông Lê Như Linh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - ông Lê Như Linh

Thông qua chủ trương và phương án bán cổ phiếu quỹ (13 Tháng Mười Hai 2017)

Đăng ngày: 13 Tháng Mười Hai 2017

Thông qua chủ trương và phương án bán cổ phiếu quỹ

Thông qua chủ trương và phương án bán cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của Cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người liên có liên quan. (22 Tháng Mười Một 2017)

Đăng ngày: 22 Tháng Mười Một 2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của Cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người liên có liên quan.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của Cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người liên có liên quan.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 (08 Tháng Mười Một 2017)

Đăng ngày: 08 Tháng Mười Một 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Công bố thông tin về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt (06 Tháng Mười Một 2017)

Đăng ngày: 06 Tháng Mười Một 2017

Công bố thông tin về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

Công bố thông tin về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

Cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (19 Tháng Mười 2017)

Đăng ngày: 19 Tháng Mười 2017

Cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-KVN ngày 12/10/2017 của Tổng Giám đốc PV GAS, ông Trần Hưng Hiển – Phó Tổng Giám đốc PV GAS được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/11/2017. 

Nghị quyết 87/NQ-KVN về việc Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư phát triển Gas Đô Thị (21 Tháng Chín 2017)

Đăng ngày: 21 Tháng Chín 2017

Nghị quyết 87/NQ-KVN về việc Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư phát triển Gas Đô Thị

Nghị quyết 87/NQ-KVN về việc Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư phát triển Gas Đô Thị

Cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (18 Tháng Chín 2017)

Đăng ngày: 18 Tháng Chín 2017

Cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-KVN ngày 15/9/2017 của Tổng Giám đốc PV GAS, ông Phạm Hồng Lĩnh – Phó Tổng Giám đốc PV GAS được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/2017.

Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (30 Tháng Tám 2017)

Đăng ngày: 30 Tháng Tám 2017

Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên