PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của TCT Khí Việt Nam- CTCP (17 Tháng Tư 2018)

Nghị quyết Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (13 Tháng Tư 2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - Ông Phạm Đăng Nam (03 Tháng Tư 2018)

Đăng ngày: 03 Tháng Tư 2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - Ông Phạm Đăng Nam

Tài liệu tải về

  • CBTT PDN(.pdf, 33,05 KB) - 208 download(s)

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ PV GAS (02 Tháng Ba 2018)

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của ông Phùng Đức Dũng (27 Tháng Hai 2018)

Đăng ngày: 27 Tháng Hai 2018

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của ông Phùng Đức Dũng

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của ông Phùng Đức Dũng

Thông qua việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (23 Tháng Hai 2018)

Phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (31 Tháng Giêng 2018)

Đăng ngày: 31 Tháng Giêng 2018

Phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Ngày 30/1/2018, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP đã ban hành nghị quyết số 13/NQ-KVN về việc phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

Báo cáo quản trị năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (30 Tháng Giêng 2018)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng- ông Lê Như Linh - Chủ tịch HĐQT PV GAS (24 Tháng Giêng 2018)

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (20 Tháng Giêng 2018)

CBTT Kết luận thanh tra Thuế tại Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (29 Tháng Mười Hai 2017)

Đăng ngày: 29 Tháng Mười Hai 2017

CBTT Kết luận thanh tra Thuế tại Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

CBTT Kết luận thanh tra Thuế tại Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP   

Tài liệu tải về

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Khí (27 Tháng Mười Hai 2017)

Đăng ngày: 27 Tháng Mười Hai 2017

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Khí

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Khí

Tài liệu tải về

Điều chỉnh kế hoạch 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (19 Tháng Mười Hai 2017)

Đăng ngày: 19 Tháng Mười Hai 2017

Điều chỉnh kế hoạch 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Điều chỉnh kế hoạch 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tài liệu tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - ông Lê Như Linh (19 Tháng Mười Hai 2017)

Đăng ngày: 19 Tháng Mười Hai 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - ông Lê Như Linh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - ông Lê Như Linh

Thông qua chủ trương và phương án bán cổ phiếu quỹ (13 Tháng Mười Hai 2017)

Đăng ngày: 13 Tháng Mười Hai 2017

Thông qua chủ trương và phương án bán cổ phiếu quỹ

Thông qua chủ trương và phương án bán cổ phiếu quỹ

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên