PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

Annual Report PV GAS 2017 (02 Tháng Bảy 2018)

Đăng ngày: 02 Tháng Bảy 2018

Annual Report PV GAS 2017

Tài liệu tải về

CBTT chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 (30 Tháng Năm 2018)

Đăng ngày: 30 Tháng Năm 2018

CBTT chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017

Tài liệu tải về

PV GAS ký nghị quyết thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí cho GPP Cà Mau, và Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên thuộc vỉa khí – condensate khu vực Đông Bắc Rồng (16 Tháng Năm 2018)

Đăng ngày: 16 Tháng Năm 2018

PV GAS ký nghị quyết thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí cho GPP Cà Mau, và Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên thuộc vỉa khí – condensate khu vực Đông Bắc Rồng

Ngày 15/5/2018, Hội đồng Quản trị TCT đã ký Nghị quyết thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí cho GPP Cà Mau, và Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên thuộc vỉa khí – condensate khu vực Đông Bắc Rồng giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Biên Bản của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (27 Tháng Tư 2018)

Đăng ngày: 27 Tháng Tư 2018

Biên Bản của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Nghị quyết của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (27 Tháng Tư 2018)

Đăng ngày: 27 Tháng Tư 2018

Nghị quyết của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (24 Tháng Tư 2018)

Báo cáo thường niên năm 2017 (19 Tháng Tư 2018)

Đăng ngày: 19 Tháng Tư 2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Tài liệu tải về

  • Tải về(.pdf, 10,61 MB) - 2513 download(s)

    Tải về

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (17 Tháng Tư 2018)

Đăng ngày: 17 Tháng Tư 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu tải về

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của TCT Khí Việt Nam- CTCP (17 Tháng Tư 2018)

Nghị quyết Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (13 Tháng Tư 2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - Ông Phạm Đăng Nam (03 Tháng Tư 2018)

Đăng ngày: 03 Tháng Tư 2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - Ông Phạm Đăng Nam

Tài liệu tải về

  • CBTT PDN(.pdf, 33,05 KB) - 186 download(s)

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ PV GAS (02 Tháng Ba 2018)

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của ông Phùng Đức Dũng (27 Tháng Hai 2018)

Đăng ngày: 27 Tháng Hai 2018

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của ông Phùng Đức Dũng

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của ông Phùng Đức Dũng

Thông qua việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (23 Tháng Hai 2018)

Phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (31 Tháng Giêng 2018)

Đăng ngày: 31 Tháng Giêng 2018

Phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Ngày 30/1/2018, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP đã ban hành nghị quyết số 13/NQ-KVN về việc phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên