PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho bà Trần Thị Hoành Anh - Phó Ban Kế toán và Kiểm toán phụ trách công tác Kế toán của Tổng công ty và điều hành các hoạt động của Ban Kế toán và Kiểm toán cho đến kh (30 Tháng Tám 2018)

Quyết định về việc ông Vũ Trọng Hải tạm thôi đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng (30 Tháng Tám 2018)

Đăng ngày: 30 Tháng Tám 2018

Quyết định về việc ông Vũ Trọng Hải tạm thôi đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

Tài liệu tải về

CBTT về Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (17 Tháng Tám 2018)

Đăng ngày: 17 Tháng Tám 2018

CBTT về Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (10 Tháng Tám 2018)

Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (07 Tháng Tám 2018)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (30 Tháng Bảy 2018)

Đăng ngày: 30 Tháng Bảy 2018

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 (02 Tháng Bảy 2018)

Đăng ngày: 02 Tháng Bảy 2018

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho hoạt động từ 01/01/2018 đến 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.

Annual Report PV GAS 2017 (02 Tháng Bảy 2018)

Đăng ngày: 02 Tháng Bảy 2018

Annual Report PV GAS 2017

Tài liệu tải về

CBTT chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 (30 Tháng Năm 2018)

Đăng ngày: 30 Tháng Năm 2018

CBTT chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017

Tài liệu tải về

PV GAS ký nghị quyết thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí cho GPP Cà Mau, và Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên thuộc vỉa khí – condensate khu vực Đông Bắc Rồng (16 Tháng Năm 2018)

Đăng ngày: 16 Tháng Năm 2018

PV GAS ký nghị quyết thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí cho GPP Cà Mau, và Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên thuộc vỉa khí – condensate khu vực Đông Bắc Rồng

Ngày 15/5/2018, Hội đồng Quản trị TCT đã ký Nghị quyết thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí cho GPP Cà Mau, và Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên thuộc vỉa khí – condensate khu vực Đông Bắc Rồng giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Biên Bản của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (27 Tháng Tư 2018)

Đăng ngày: 27 Tháng Tư 2018

Biên Bản của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Nghị quyết của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (27 Tháng Tư 2018)

Đăng ngày: 27 Tháng Tư 2018

Nghị quyết của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (24 Tháng Tư 2018)

Báo cáo thường niên năm 2017 (19 Tháng Tư 2018)

Đăng ngày: 19 Tháng Tư 2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Tài liệu tải về

  • Tải về(.pdf, 10,61 MB) - 3204 download(s)

    Tải về

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (17 Tháng Tư 2018)

Đăng ngày: 17 Tháng Tư 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu tải về

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên