PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (10 Tháng Tư 2019)

Hội đồng Quản trị PV GAS đã có Nghị quyết số 35/NQ-KVN về việc chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp của PV GAS tại Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (KMN) lên 51% vốn điều lệ của KMN (04 Tháng Tư 2019)

Đăng ngày: 04 Tháng Tư 2019

Hội đồng Quản trị PV GAS đã có Nghị quyết số 35/NQ-KVN về việc chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp của PV GAS tại Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (KMN) lên 51% vốn điều lệ của KMN

Ngày 04/04/2019, Hội đồng Quản trị PV GAS đã có Nghị quyết số 35/NQ-KVN về việc chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp của PV GAS tại Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (KMN) lên 51% vốn điều lệ của KMN.

Tài liệu tải về

Tài liệu Đại hội cổ đông 2019 (29 Tháng Ba 2019)

Đăng ngày: 29 Tháng Ba 2019

Tài liệu Đại hội cổ đông 2019

Tài liệu tải về

Ngày 27/03/2019, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-KVN thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017 số tiền 2.351 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm năm mươi mốt tỷ đồ (27 Tháng Ba 2019)

Ngày 19/03/2019, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-KVN thông qua các nội dung chính của các Phụ lục Bổ sung Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS với các hộ tiêu thụ (21 Tháng Ba 2019)

Công bố thông tin về việc thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí Cửu Long giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (08 Tháng Ba 2019)

Đăng ngày: 08 Tháng Ba 2019

Công bố thông tin về việc thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí Cửu Long giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Ngày 08/03/2019, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-KVN thông qua nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí Cửu Long giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV GAS như tài liệu định kèm.

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (25 Tháng Hai 2019)

Công bố thông tin về việc thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện Các UGSA và Các DGSA Lô PM3 CAA và 46 Cái nước (15 Tháng Hai 2019)

Đăng ngày: 15 Tháng Hai 2019

Công bố thông tin về việc thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện Các UGSA và Các DGSA Lô PM3 CAA và 46 Cái nước

Ngày 15/02/2019, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-KVN thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện Các UGSA và Các DGSA Lô PM3 CAA và 46 Cái nước giữa PV GAS và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Việc ký kết Bổ sung số 01 nhằm mục đích điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng cho phù hợp với hoạt động thực tế của chuỗi hệ thống khí Lô PM3 CAA và 46 Cái nước, đảm bảo quyền lợi của PV GAS theo Hợp đồng đã ký.

Phê duyệt kế hoạch năm 2019 của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (16 Tháng Giêng 2019)

Đăng ngày: 16 Tháng Giêng 2019

Phê duyệt kế hoạch năm 2019 của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Ngày 15/1/2018, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP đã ban hành nghị quyết số 03/NQ-KVN về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

CBTT về kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 và cuộc họp HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam (26 Tháng Mười Hai 2018)

Ngày 17/12/2018, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 122/NQ-KVN phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2018 (18 Tháng Mười Hai 2018)

CBTT Về việc thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 02 Hợp đồng dịch vụ thu gom, tiếp nhận, nén khí bể Cửu Long vào bờ (11 Tháng Mười Hai 2018)

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2018 (10 Tháng Mười Hai 2018)

Đăng ngày: 10 Tháng Mười Hai 2018

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2018

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc ông Phan Quốc Nghĩa là Thành viên phụ trách HĐQT của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (30 Tháng Mười Một 2018)

Công bố thông tin về việc lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (09 Tháng Mười Một 2018)

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên