PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Ngày 18/11 2019, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 95/NQ-KVN thông qua phương án thực hiện thế chấp tài sản là dây chuyền thiết bị chính của Công ty cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí (19 Tháng Mười Một 2019)

CBTT thông qua dự thảo Thỏa thuận tạm thanh toán về mua bán khí bổ sung từ Malaysia cho Nhà máy GPP Cà Mau giữa PVN với PV GAS (31 Tháng Mười 2019)

Công bố thông tin về việc thông qua các nội dung chính của các PLBS HĐMBK giữa PV GAS với Chủ đầu tư các NMĐ và dự thảo PLBS HĐMBK giữa PV GAS với PV Power (04 Tháng Mười 2019)

Thanh tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại PV GAS (10 Tháng Chín 2019)

Đăng ngày: 10 Tháng Chín 2019

Thanh tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại PV GAS

Cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (10 Tháng Chín 2019)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (12 Tháng Tám 2019)

Công bố thông tin về việc thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (09 Tháng Tám 2019)

Thay đổi người nội bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (29 Tháng Bảy 2019)

Thay đổi người nội bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (17 Tháng Bảy 2019)

Đăng ngày: 17 Tháng Bảy 2019

Thay đổi người nội bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP công bố các quyết định về nhân sự có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2019 như sau:

  • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Tổng giám đốc.
  • Miễn nhiệm chức Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Trọng Hải.
  • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Luận giữ chức Kế toán trưởng.
  • Bà Trần Thị Hoàng Anh – Phó Ban Kế toán thôi phụ trách công tác kế toán và điều hành các hoạt động của Ban Kế toán.

Tài liệu tải về

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP đã ký kết Hợp đồng soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (16 Tháng Bảy 2019)

Ngày 15/7/2019, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ký Nghị quyết số 62/NQ-KVN về việc phê duyệt chủ trương lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của TCT. (15 Tháng Bảy 2019)

Nghị quyết số 60/NQ-KVN về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng Khung giữa PV GAS và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) (21 Tháng Sáu 2019)

Nghị quyết số 56/NQ-KVN về việc chấp thuận mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (KMB) (03 Tháng Năm 2019)

Thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Thỏa thuận bán Condensate mỏ Thiên Ưng lô 04.3 & Bổ sung số 05 HĐ cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc (26 Tháng Tư 2019)

Báo cáo thường niên năm 2018 (16 Tháng Tư 2019)

Đăng ngày: 16 Tháng Tư 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Tài liệu tải về

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên