PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên sau soát xét năm 2020 (Tiếng Anh) (19 Tháng Tám 2020)

Đăng ngày: 19 Tháng Tám 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên sau soát xét năm 2020 (Tiếng Anh)

Tài liệu tải về

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (10 Tháng Tám 2020)

Công bố thông tin về các giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (01 Tháng Tám 2020)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (29 Tháng Bảy 2020)

Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (22 Tháng Bảy 2020)

Đăng ngày: 22 Tháng Bảy 2020

Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về thông qua dự thảo thỏa thuận thanh quyết toán mua bán khí năm 2019 giữa PV GAS và PVFCCo (02 Tháng Bảy 2020)

Đăng ngày: 02 Tháng Bảy 2020

Công bố thông tin về thông qua dự thảo thỏa thuận thanh quyết toán mua bán khí năm 2019 giữa PV GAS và PVFCCo

Ngày 01/7/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-KVN thông qua dự thảo Thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí năm 2019 giữa PV GAS và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí  - CTCP (PVFCCo) nhằm thanh quyết toán tiền mua bán khí từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 do điều chỉnh nguồn khí và cước phí.

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Về việc lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 (24 Tháng Sáu 2020)

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (17 Tháng Sáu 2020)

Đăng ngày: 17 Tháng Sáu 2020

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 16/6/2020, PV GAS đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và kiểm toán BCTC lập theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế cho năm 2020 với Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí Bể Cữu Long giữa PVN và PV GAS (29 Tháng Năm 2020)

Đăng ngày: 29 Tháng Năm 2020

Công bố thông tin về việc chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí Bể Cữu Long giữa PVN và PV GAS

Ngày 29/5/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-KVN về việc chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí Bể Cữu Long giữa PVN và PV GAS giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và PV GAS để bổ sung nguồn khí đồng hành mỏ Cá Tầm.

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc chấp thuận hợp đồng GSA Sao Vàng - Đại Nguyệt ký giữa PVN và Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (08 Tháng Năm 2020)

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (06 Tháng Năm 2020)

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tài liệu (23 Tháng Tư 2020)

Đăng ngày: 23 Tháng Tư 2020

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tài liệu

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (17 Tháng Tư 2020)

Báo cáo thường niên năm 2019 (14 Tháng Tư 2020)

Đăng ngày: 14 Tháng Tư 2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Tài liệu tải về

  • Tải về(.pdf, 16,34 MB) - 4942 download(s)

    Tải về

Công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (06 Tháng Tư 2020)

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên