PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (17 Tháng Sáu 2020)

Đăng ngày: 17 Tháng Sáu 2020

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 16/6/2020, PV GAS đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và kiểm toán BCTC lập theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế cho năm 2020 với Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí Bể Cữu Long giữa PVN và PV GAS (29 Tháng Năm 2020)

Đăng ngày: 29 Tháng Năm 2020

Công bố thông tin về việc chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí Bể Cữu Long giữa PVN và PV GAS

Ngày 29/5/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-KVN về việc chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí Bể Cữu Long giữa PVN và PV GAS giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và PV GAS để bổ sung nguồn khí đồng hành mỏ Cá Tầm.

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc chấp thuận hợp đồng GSA Sao Vàng - Đại Nguyệt ký giữa PVN và Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (08 Tháng Năm 2020)

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (06 Tháng Năm 2020)

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tài liệu (23 Tháng Tư 2020)

Đăng ngày: 23 Tháng Tư 2020

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tài liệu

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (17 Tháng Tư 2020)

Báo cáo thường niên năm 2019 (14 Tháng Tư 2020)

Đăng ngày: 14 Tháng Tư 2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Tài liệu tải về

  • Tải về(.pdf, 16,34 MB) - 4212 download(s)

    Tải về

Công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (06 Tháng Tư 2020)

Công bố thông tin về việc thông qua dự thảo hợp đồng mua bán khí năm 2020 giữa PV GAS và PVFCCo (03 Tháng Tư 2020)

Đăng ngày: 03 Tháng Tư 2020

Công bố thông tin về việc thông qua dự thảo hợp đồng mua bán khí năm 2020 giữa PV GAS và PVFCCo

Ngày 03/4/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS ban hành Nghị quyết số 34/NQ-KVN về việc phê duyệt dự thảo hợp đồng mua bán khí năm 2020 giữa PV GAS và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Quốc Huy thôi làm Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (01 Tháng Tư 2020)

Đăng ngày: 01 Tháng Tư 2020

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Quốc Huy thôi làm Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-KVN ngày 01/4/2020 của Hội đồng Quản trị PV GAS, ông Nguyễn Quốc Huy thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/4/2020.

Công bố thông tin về việc thông qua các dự thảo PLBS HĐMBK giữa PV GAS với PV Power và PVPower NT2 tiêu thụ khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt (31 Tháng Ba 2020)

Đăng ngày: 31 Tháng Ba 2020

Công bố thông tin về việc thông qua các dự thảo PLBS HĐMBK giữa PV GAS với PV Power và PVPower NT2 tiêu thụ khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt

Ngày 31/03/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 32/NQ-KVN thông qua các dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung (PLBS) Hợp đồng mua bán khí (HĐMBK) giữa PV GAS với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) về tiêu thụ khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt

Tài liệu tải về

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (17 Tháng Ba 2020)

Đăng ngày: 17 Tháng Ba 2020

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc sửa đổi một số nội dung chính của Hợp đồng bán và hoán đổi khí thiên nhiên thuộc vỉa khí – condensate khu vực Đông Bắc Rồng giữa PVN và PV GAS (13 Tháng Ba 2020)

Công bố thông tin về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung số 02 hợp đồng hợp tác kinh doanh cho dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (10 Tháng Ba 2020)

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (20 Tháng Hai 2020)

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên