PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 07 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc giữa PV GAS và Vietsovpetro (16 Tháng Tư 2021)

Đăng ngày: 16 Tháng Tư 2021

Công bố thông tin về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 07 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc giữa PV GAS và Vietsovpetro

Ngày 15/4/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-KVN về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 07 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc giữa PV GAS và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro để gia hạn thời gian Hợp đồng từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Tài liệu tải về

Công bố thông tin biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (16 Tháng Tư 2021)

Báo cáo thường niên 2020 (16 Tháng Tư 2021)

Đăng ngày: 16 Tháng Tư 2021

Báo cáo thường niên 2020

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 (16 Tháng Tư 2021)

Đăng ngày: 16 Tháng Tư 2021

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020

Tài liệu tải về

Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-KVN về việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển năm 2019 (15 Tháng Tư 2021)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15 Tháng Ba 2021)

Đăng ngày: 15 Tháng Ba 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (05 Tháng Hai 2021)

Công bố thông tin về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 03 Hợp đồng mua bán khí Bể Cửu Long giữa PVN và PV GAS (03 Tháng Hai 2021)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (26 Tháng Giêng 2021)

Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa PV GAS và PVOIL (21 Tháng Giêng 2021)

Công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (04 Tháng Giêng 2021)

Đăng ngày: 04 Tháng Giêng 2021

Công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP

Ngày 04/01/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-KVN về việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Phong – Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí kiêm giữ chức Trưởng các chi nhánh: Kho LPG Gò Dầu, Kho LPG Dung Quất, kiêm giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần LNG VIETNAM giữ chức Phó Tổng giám đốc PV GAS.

Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-KVN chấp thuận Sửa đổi, Bổ sung Số 03 Hợp đồng mua bán khí và Condensate mỏ Thiên Ưng và mỏ Đại Hùng giữa Tập đoàn Dầu khí Vi (31 Tháng Mười Hai 2020)

Công bố thông tin về việc thoái vốn tại Gas South (29 Tháng Chín 2020)

Công bố thông tin về công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (27 Tháng Tám 2020)

Đăng ngày: 27 Tháng Tám 2020

Công bố thông tin về công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về các giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (27 Tháng Tám 2020)

Đăng ngày: 27 Tháng Tám 2020

Công bố thông tin về các giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP

Tài liệu tải về

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên