PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về giao dịch với người có liên quan (15 Tháng Hai 2022)

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (15 Tháng Hai 2022)

Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (21 Tháng Mười 2021)

Đăng ngày: 21 Tháng Mười 2021

Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tài liệu tải về

Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật (15 Tháng Mười 2021)

Đăng ngày: 15 Tháng Mười 2021

Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị (24 Tháng Chín 2021)

Đăng ngày: 24 Tháng Chín 2021

Công bố thông tin Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công bố thông tin Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc (24 Tháng Chín 2021)

Đăng ngày: 24 Tháng Chín 2021

Công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

Tài liệu tải về

Công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và các nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (24 Tháng Chín 2021)

Đăng ngày: 24 Tháng Chín 2021

Công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và các nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và các nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu tải về

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (08 Tháng Chín 2021)

Công bố thông tin các giao dịch với người có liên quan (06 Tháng Chín 2021)

Đăng ngày: 06 Tháng Chín 2021

Công bố thông tin các giao dịch với người có liên quan

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (01 Tháng Chín 2021)

Đăng ngày: 01 Tháng Chín 2021

Công bố thông tin về công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (11 Tháng Tám 2021)

PV GAS đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và kiểm toán BCTC lập theo Chuẩn mực BCTC Quốc tế cho năm 2021 với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (22 Tháng Sáu 2021)

PV GAS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (11 Tháng Sáu 2021)

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2020 (08 Tháng Sáu 2021)

Đăng ngày: 08 Tháng Sáu 2021

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2020

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc về việc chấp thuận các nội dung chính của 01/01 /2020 Thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí giai đoạn từ ngày 01/01 /2020 đến ngày 30/12 /2020 giữa PV GAS và PVFCCo (20 Tháng Năm 2021)

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên