PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc kí Hợp đồng dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (11 Tháng Bảy 2016)

Đăng ngày: 11 Tháng Bảy 2016

Công bố thông tin về việc kí Hợp đồng dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Công bố thông tin về việc kí Hợp đồng dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Annual Report PV GAS 2015 (10 Tháng Sáu 2016)

Đăng ngày: 10 Tháng Sáu 2016

Annual Report PV GAS 2015

Tài liệu tải về

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PV GAS (15 Tháng Tư 2016)

Đăng ngày: 15 Tháng Tư 2016

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PV GAS

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PV GAS

Báo cáo thường niên năm 2015 (14 Tháng Tư 2016)

Đăng ngày: 14 Tháng Tư 2016

Báo cáo thường niên năm 2015

Tài liệu tải về

Annual Report PV GAS 2014 (20 Tháng Năm 2015)

Đăng ngày: 20 Tháng Năm 2015

Annual Report PV GAS 2014

Tài liệu tải về

Báo cáo thường niên năm 2014 (13 Tháng Tư 2015)

Đăng ngày: 13 Tháng Tư 2015

Báo cáo thường niên năm 2014

Tài liệu tải về

Annual Report PV GAS 2013 (Tiếng Anh) (30 Tháng Năm 2014)

Đăng ngày: 30 Tháng Năm 2014

Annual Report PV GAS 2013 (Tiếng Anh)

Tài liệu tải về

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên