PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của Cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người liên có liên quan. (22 Tháng Mười Một 2017)

Đăng ngày: 22 Tháng Mười Một 2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của Cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người liên có liên quan.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của Cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người liên có liên quan.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 (08 Tháng Mười Một 2017)

Đăng ngày: 08 Tháng Mười Một 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Công bố thông tin về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt (06 Tháng Mười Một 2017)

Đăng ngày: 06 Tháng Mười Một 2017

Công bố thông tin về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

Công bố thông tin về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

Cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (19 Tháng Mười 2017)

Đăng ngày: 19 Tháng Mười 2017

Cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-KVN ngày 12/10/2017 của Tổng Giám đốc PV GAS, ông Trần Hưng Hiển – Phó Tổng Giám đốc PV GAS được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/11/2017. 

Nghị quyết 87/NQ-KVN về việc Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư phát triển Gas Đô Thị (21 Tháng Chín 2017)

Đăng ngày: 21 Tháng Chín 2017

Nghị quyết 87/NQ-KVN về việc Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư phát triển Gas Đô Thị

Nghị quyết 87/NQ-KVN về việc Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư phát triển Gas Đô Thị

Cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (18 Tháng Chín 2017)

Đăng ngày: 18 Tháng Chín 2017

Cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-KVN ngày 15/9/2017 của Tổng Giám đốc PV GAS, ông Phạm Hồng Lĩnh – Phó Tổng Giám đốc PV GAS được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/2017.

Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (30 Tháng Tám 2017)

Đăng ngày: 30 Tháng Tám 2017

Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Mậu Dũng - Phó Tổng Giám đố (09 Tháng Tám 2017)

Đăng ngày: 09 Tháng Tám 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Mậu Dũng - Phó Tổng Giám đố

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Mậu Dũng - Phó Tổng Giám đốc

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Phan Quốc Nghĩa - Thành viên HĐQT (09 Tháng Tám 2017)

Đăng ngày: 09 Tháng Tám 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Phan Quốc Nghĩa - Thành viên HĐQT

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Phan Quốc Nghĩa - Thành viên HĐQT

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Mạnh Tưởng thôi giữ chức Thành viên HĐQT (03 Tháng Tám 2017)

Đăng ngày: 03 Tháng Tám 2017

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Mạnh Tưởng thôi giữ chức Thành viên HĐQT

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 203/BB-KVN ngày 21/6/2017, PV Gas xin trân trọng thông báo Ông Nguyễn Mạnh Tưởng thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị PV Gas kể từ ngày 01/6/2017. Hội đồng quản trị PV Gas trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Mạnh Tưởng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 (28 Tháng Bảy 2017)

Đăng ngày: 28 Tháng Bảy 2017

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (07 Tháng Bảy 2017)

Đăng ngày: 07 Tháng Bảy 2017

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền mặt (14 Tháng Sáu 2017)

Đăng ngày: 14 Tháng Sáu 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền mặt

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: GAS

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:  29/06/2017

1. Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/07/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/07/2017) và xuất trình Chứng minh nhân dân

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (02 Tháng Sáu 2017)

Đăng ngày: 02 Tháng Sáu 2017

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tài liệu tải về

Annual Report PV GAS 2016 (24 Tháng Năm 2017)

Đăng ngày: 24 Tháng Năm 2017

Annual Report PV GAS 2016

Tài liệu tải về

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên