en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Nghị quyết số 60/NQ-KVN về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng Khung giữa PV GAS và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Ngày 21/6/2019, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS) đã có Nghị quyết số 60/NQ-KVN về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng Khung giữa PV GAS và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) về việc cung cấp và tiêu thụ LNG cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4. (Hợp đồng Khung này sẽ thay thế Thỏa thuận Khung về việc cung cấp và tiêu thụ LNG cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đã ký ngày 10/1/2019)

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên