en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Nghị quyết số 56/NQ-KVN về việc chấp thuận mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (KMB)

Ngày 02/5/2019, Hội đồng Quản trị PV GAS đã có Nghị quyết số 56/NQ-KVN về việc chấp thuận mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (KMB) với số lượng cổ phần mua trong đợt phát hành là 8.780.150 cổ phần để tăng tỷ lệ vốn góp của PV GAS tại KMB lên 51% vốn điều lệ.

 

Tài liệu tải về

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên