en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Ngày 19/03/2019, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-KVN thông qua các nội dung chính của các Phụ lục Bổ sung Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS với các hộ tiêu thụ

Tài liệu tải về

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên