PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc về việc chấp thuận các nội dung chính của 01/01 /2020 Thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí giai đoạn từ ngày 01/01 /2020 đến ngày 30/12 /2020 giữa PV GAS và PVFCCo

Ngày 19/5/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-KVN về việc chấp thuận các nội dung chính của Thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/12/2020 giữa PV GAS và Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo).

 

Tài liệu tải về

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên