en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung số 02 hợp đồng hợp tác kinh doanh cho dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn

Ngày 09/03/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-KVN thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, bổ sung số 02 hợp đồng hợp tác kinh doanh cho dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS, Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd, MOECO Southwest Vietnam Pipeline B.V và PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited, để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của dự án.

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên