en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc thông qua các nội dung chính của các PLBS HĐMBK giữa PV GAS với Chủ đầu tư các NMĐ và dự thảo PLBS HĐMBK giữa PV GAS với PV Power

Ngày 04/10/2019, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-KVN thông qua các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh thời gian áp dụng cước phí vận chuyển khí Thiên Ưng-Đại Hùng giai đoạn 2017-2020, mục tiêu thống nhất áp dụng mức trượt giá của cước phí vận chuyển khí Thiên Ưng – Đại Hùng giai đoạn 2017-2020 trong các hợp đồng mua bán khí để làm cơ sở áp dụng.

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên