en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện Các UGSA và Các DGSA Lô PM3 CAA và 46 Cái nước

Ngày 15/02/2019, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-KVN thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển và thực hiện Các UGSA và Các DGSA Lô PM3 CAA và 46 Cái nước giữa PV GAS và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Việc ký kết Bổ sung số 01 nhằm mục đích điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng cho phù hợp với hoạt động thực tế của chuỗi hệ thống khí Lô PM3 CAA và 46 Cái nước, đảm bảo quyền lợi của PV GAS theo Hợp đồng đã ký.

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên