en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (04 Tháng Giêng 2021)

Đăng ngày: 04 Tháng Giêng 2021

Công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP

Ngày 04/01/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-KVN về việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Phong – Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí kiêm giữ chức Trưởng các chi nhánh: Kho LPG Gò Dầu, Kho LPG Dung Quất, kiêm giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần LNG VIETNAM giữ chức Phó Tổng giám đốc PV GAS.

Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-KVN chấp thuận Sửa đổi, Bổ sung Số 03 Hợp đồng mua bán khí và Condensate mỏ Thiên Ưng và mỏ Đại Hùng giữa Tập đoàn Dầu khí Vi (31 Tháng Mười Hai 2020)

Công bố thông tin về việc thoái vốn tại Gas South (29 Tháng Chín 2020)

Công bố thông tin về công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (27 Tháng Tám 2020)

Đăng ngày: 27 Tháng Tám 2020

Công bố thông tin về công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về các giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (27 Tháng Tám 2020)

Đăng ngày: 27 Tháng Tám 2020

Công bố thông tin về các giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP

Tài liệu tải về

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên sau soát xét năm 2020 (Tiếng Anh) (19 Tháng Tám 2020)

Đăng ngày: 19 Tháng Tám 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên sau soát xét năm 2020 (Tiếng Anh)

Tài liệu tải về

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (10 Tháng Tám 2020)

Công bố thông tin về các giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (01 Tháng Tám 2020)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (29 Tháng Bảy 2020)

Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (22 Tháng Bảy 2020)

Đăng ngày: 22 Tháng Bảy 2020

Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về thông qua dự thảo thỏa thuận thanh quyết toán mua bán khí năm 2019 giữa PV GAS và PVFCCo (02 Tháng Bảy 2020)

Đăng ngày: 02 Tháng Bảy 2020

Công bố thông tin về thông qua dự thảo thỏa thuận thanh quyết toán mua bán khí năm 2019 giữa PV GAS và PVFCCo

Ngày 01/7/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-KVN thông qua dự thảo Thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí năm 2019 giữa PV GAS và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí  - CTCP (PVFCCo) nhằm thanh quyết toán tiền mua bán khí từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 do điều chỉnh nguồn khí và cước phí.

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Về việc lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 (24 Tháng Sáu 2020)

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (17 Tháng Sáu 2020)

Đăng ngày: 17 Tháng Sáu 2020

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 16/6/2020, PV GAS đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và kiểm toán BCTC lập theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế cho năm 2020 với Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí Bể Cữu Long giữa PVN và PV GAS (29 Tháng Năm 2020)

Đăng ngày: 29 Tháng Năm 2020

Công bố thông tin về việc chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí Bể Cữu Long giữa PVN và PV GAS

Ngày 29/5/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-KVN về việc chấp thuận dự thảo, sửa đổi, bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán khí Bể Cữu Long giữa PVN và PV GAS giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và PV GAS để bổ sung nguồn khí đồng hành mỏ Cá Tầm.

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc chấp thuận hợp đồng GSA Sao Vàng - Đại Nguyệt ký giữa PVN và Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (08 Tháng Năm 2020)

12345678910

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên