en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin Về việc lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức còn lại của năm 2019

Ngày 23/6/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 67/KVN-TC thông qua các nội dung như sau:

 

Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông PV GAS theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản liên quan đến việc nộp vào Ngân sách Nhà nước khoản chênh lệch giá khí đối với lượng khí trong bao tiêu do PV GAS bán cho sản xuất điện theo Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 12/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 như sau:

  • Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 35% vốn điều lệ;
  • Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: từ ngày 1/10/2020 đến ngày 05/11/2020.

 

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên